Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra >  Τμήμα μεταξύ δύο σημείων

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
  Γενικές σημειώσεις
  Εργαλεία κατασκευής
    Επιλογή Αντικειμένων
    Γρήγορη μετονομασία των αντικειμένων
    Γενικά Εργαλεία
    Εργαλεία Σημείου
    Εργαλεία Διανύσματος
    Εργαλεία Τμήματος
       Τμήμα μεταξύ δύο σημείων
       Τμήμα με δοσμένο μήκος από σημείο
    Εργαλεία Ημιευθείας
    Εργαλεία Πολυγώνου
    Εργαλεία Ευθείας
    Εργαλεία Κωνικών τομών
    Εργαλεία Τόξων και Τομέων
    Εργαλεία Αριθμών και Γωνιών
    Εργαλεία Μεταβλητών Boolean
    Εργαλεία Γεωμετρικού τόπου
    Εργαλεία Γεωμετρικών Μετασχηματισμών
    Εργαλεία Κειμένου
    Εργαλεία Εικόνας
Εισαγωγή Αλγεβρικών
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

      Τμήμα μεταξύ δύο σημείων

Επιλέξτε δύο σημεία A και B  για να δημιουργήσετε ένα τμήμα μεταξύ του A και του  B. Στο παράθυρο άλγεβρας (βλέπε επίσης στην εντολή  Τμήμα).

Σημείωση: Στην Προβολή Άλγεβρας, παρουσιάζεται το μήκος του τμήματος .

 

Σχετικές συνδέσεις

Εργαλεία Τμήματος