Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Προβολή Άλγεβρας

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
  Πολλαπλές προβολές για τα Μαθηματικά Αντικείμενα
    Προβολή Γραφικών
    Προβολή Άλγεβρας
    Προβολή Λογιστικού Φύλλου
  Το GeoGebra σαν ένα Εργαλείο για την Εκμάθηση και την Διδασκαλία των Μαθηματικών
  Το GeoGebra σαν ένα Εργαλείο Παρουσίασης
  Το GeoGebra ως Εργαλείο Δημιουργίας
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

Προβολή Άλγεβρας

Χρησιμοποιώντας  το Πεδίο Εισαγωγής  που βρίσκεται στο κάτω μέρος της εφαρμογής , μπορείτε να εισάγετε απ’ ευθείας   μία αλγεβρική έκφραση  ή μία συνάρτηση. Μετά  την εισαγωγή των δεδομένων σας  πατήστε   Enter   και θα δείτε η αλγεβρική έκφραση να εμφανίζεται στην Προβολή Άλγεβρας  ενώ ταυτόχρονα αναπαρίσταται και στην  Προβολή Γραφικών.

 

Παράδειγμα: Η εισαγωγή  f(x) = x^2  σας δίνει την συνάρτηση  f   στην  Προβολή Άλγεβρας  και συγχρόνως την γραφική  της  παράσταση στην  Προβολή Γραφικών.

 

Στην Προβολή Άλγεβρας  , τα μαθηματικά αντικείμενα οργανώνονται σε κατηγορίες σαν Ελεύθερα αντικείμενα  και σαν  Εξαρτημένα αντικείμενα.

 

Αν δημιουργήσετε ένα νέο αντικείμενο χωρίς να χρησιμοποιήσετε κανένα από τα υπάρχοντα αντικείμενα , τότε αυτό θα ανήκει στην κατηγορία των  Ελεύθερων αντικειμένων.

 

Αν δημιουργήσετε ένα νέο αντικείμενο με την χρήση άλλων υπαρχόντων αντικειμένων , τότε αυτό θα ανήκει στην κατηγορία των  Εξαρτημένων αντικειμένων.

 

Βοήθεια: Αν θέλετε να αποκρύψετε την αλγεβρική αναπαράσταση κάποιου αντικειμένου στην Προβολή Άλγεβρας, πρέπει να το χαρακτηρίσετε ως Βοηθητικό αντικείμενο : Δεξί κλικ  (Mac OS: Ctrl-κλικ) στο αντίστοιχο αντικείμενο στην Προβολή Άλγεβρας ,κατόπιν επιλέξτε  Ιδιότητες  από το εμφανιζόμενο  Μενού Περιεχομένων . Από το παράθυρο  Ιδιότητες  επιλέξτε  Βοηθητικό αντικείμενο .

 Ως προεπιλογή,  η κατηγορία  , Βοηθητικά αντικείμενα  δεν εμφανίζεται στην  Προβολή Άλγεβρας  αλλά μπορείτε να την εμφανίσετε επιλέγοντας  το στοιχείο Βοηθητικά αντικείμενα  από το  Μενού Προβολή.

 

Σημειώστε ότι  για να τροποποιήσετε τα αντικείμενα  στην Προβολή Άλγεβρας   πρέπει να είναι ενεργοποιημένο το εργαλείο  Μετακίνηση  πριν κάνετε διπλό κλικ σε ένα  Ελεύθερο αντικείμενο στην  Προβολή Άλγεβρας. Στο εμφανιζόμενο κουτί κειμένου γράψτε απευθείας την αλγεβρική έκφραση για το αντικείμενο. Στη συνέχεια πατήστε   Enter,  και η γραφική αναπαράσταση του αντικειμένου θα ανταποκριθεί αυτόματα στις αλλαγές σας.

Αν κάνετε διπλό κλικ σε ένα Εξαρτημένο αντικείμενο  στην  Προβολή Άλγεβρας, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου  που σας επιτρέπει να   Επαναπροσδιορίσετε  το αντικείμενο.

 

Το πρόγραμμα GeoGebra διαθέτει επίσης και αρκετές  Εντολές  τις οποίες μπορείτε να εισάγετε στο Πεδίο Εισαγωγής. Μπορείτε να ανοίξετε την   λίστα των Εντολών  που βρίσκεται στην δεξιά γωνία του  Πεδίου Εισαγωγής. κάνοντας κλικ στο κουμπί Εντολή. Μετά , επιλέξτε μία εντολή από την εμφανιζόμενη λίστα (ή γράψτε τα πρώτα γράμματα της εντολής στο  Πεδίο Εισαγωγής.)

 Αν θέλετε βοήθεια για την σύνταξη της εντολής πατήστε το κλειδί  F1  του πληκτρολογίου σας.

 

 

Σχετικές συνδέσεις

Πολλαπλές προβολές για τα Μαθηματικά Αντικείμενα