Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Πολύγωνο

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
  Γενικές σημειώσεις
  Άμεση Εισαγωγή
  Εντολές
    Αυτόματη Συμπλήρωση Εντολών
    Γενικές Εντολές
    Εντολές Boolean
    Εντολές Αριθμού
    Εντολές Γωνίας
    Εντολές Σημείου
    Εντολές Διανύσματος
    Εντολή Τμήμα
    Εντολή Ημιευθεία
    Εντολή Πολύγωνο
      Πολύγωνο
    Εντολές Ευθείας
    Εντολές Κωνικών τομών
    Εντολές Συνάρτησης
    Εντολές Παραμετρικών Καμπύλων
    Εντολές τόξου και τομέα
    Εντολές Κειμένου
    Εντολή Γεωμετρικού Τόπου
    Εντολές λίστας και Ακολουθιών
    Εντολές Γεωμετρικών Μετασχηματισμών
    Εντολές Στατιστικής
    Εντολές Λογιστικού φύλλου
    Εντολές Πίνακα
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

Πολύγωνο

Πολύγωνο[σημείο A,σημείο B,σημείο Γ,...]: Πολύγωνο που ορίζεται από τα δοσμένα σημεία  A, B, Γ,…

Πολύγωνο[σημείο A,σημείο B,αριθμός n]: Κανονικό πολύγωνο με n κορυφές (συμπεριλαμβανομένων των σημείων A και B)

 

 

Σημείωση: Δείτε επίσης στα εργαλεία  Πολύγωνο και  Κανονικό πολύγωνο

 

Σχετικές συνδέσεις

Εντολή Πολύγωνο