Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra >  Κανονικό πολύγωνο

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
  Γενικές σημειώσεις
  Εργαλεία κατασκευής
    Επιλογή Αντικειμένων
    Γρήγορη μετονομασία των αντικειμένων
    Γενικά Εργαλεία
    Εργαλεία Σημείου
    Εργαλεία Διανύσματος
    Εργαλεία Τμήματος
    Εργαλεία Ημιευθείας
    Εργαλεία Πολυγώνου
       Πολύγωνο
       Κανονικό πολύγωνο
    Εργαλεία Ευθείας
    Εργαλεία Κωνικών τομών
    Εργαλεία Τόξων και Τομέων
    Εργαλεία Αριθμών και Γωνιών
    Εργαλεία Μεταβλητών Boolean
    Εργαλεία Γεωμετρικού τόπου
    Εργαλεία Γεωμετρικών Μετασχηματισμών
    Εργαλεία Κειμένου
    Εργαλεία Εικόνας
Εισαγωγή Αλγεβρικών
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

      Κανονικό πολύγωνο

Επιλέξτε δύο σημεία A και B και δώστε την τιμή του αριθμού n στο πεδίο εισαγωγής του εμφανιζόμενου διαλόγου. Τότε θα πάρετε ένα κανονικό πολύγωνο με  n κορυφές ,συμπεριλαμβανομένων των σημείων Α και Β (βλέπε επίσης στην εντολή  Πολύγωνο).

       

 

Σχετικές συνδέσεις

Εργαλεία Πολυγώνου