Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra >  Πολύγωνο

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
  Γενικές σημειώσεις
  Εργαλεία κατασκευής
    Επιλογή Αντικειμένων
    Γρήγορη μετονομασία των αντικειμένων
    Γενικά Εργαλεία
    Εργαλεία Σημείου
    Εργαλεία Διανύσματος
    Εργαλεία Τμήματος
    Εργαλεία Ημιευθείας
    Εργαλεία Πολυγώνου
       Πολύγωνο
       Κανονικό πολύγωνο
    Εργαλεία Ευθείας
    Εργαλεία Κωνικών τομών
    Εργαλεία Τόξων και Τομέων
    Εργαλεία Αριθμών και Γωνιών
    Εργαλεία Μεταβλητών Boolean
    Εργαλεία Γεωμετρικού τόπου
    Εργαλεία Γεωμετρικών Μετασχηματισμών
    Εργαλεία Κειμένου
    Εργαλεία Εικόνας
Εισαγωγή Αλγεβρικών
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

      Πολύγωνο

Επιλέξτε τρία τουλάχιστον σημεία , τα οποία θα είναι οι κορυφές του πολυγώνου. Μετά, κάντε κλικ στο πρώτο σημείο ξανά για να κλείσει το πολύγωνο (βλέπε επίσης στην εντολή  Πολύγωνο).

 

Σημείωση: Στη Προβολή Άλγεβρας  βλέπετε το εμβαδόν του πολυγώνου.

 

Σχετικές συνδέσεις

Εργαλεία Πολυγώνου