Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Υπό συνθήκη Συναρτήσεις

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
  Γενικές σημειώσεις
  Άμεση Εισαγωγή
  Εντολές
    Αυτόματη Συμπλήρωση Εντολών
    Γενικές Εντολές
    Εντολές Boolean
    Εντολές Αριθμού
    Εντολές Γωνίας
    Εντολές Σημείου
    Εντολές Διανύσματος
    Εντολή Τμήμα
    Εντολή Ημιευθεία
    Εντολή Πολύγωνο
    Εντολές Ευθείας
    Εντολές Κωνικών τομών
    Εντολές Συνάρτησης
      Υπό συνθήκη Συναρτήσεις
      Παράγωγος
      ΕκτέλεσηΠράξεων
      Παράγοντας
      Συνάρτηση
      Ολοκλήρωμα
      Πολυώνυμο
      ΑπλοποίησηΟρων
      ΔυναμοσειράTaylor
    Εντολές Παραμετρικών Καμπύλων
    Εντολές τόξου και τομέα
    Εντολές Κειμένου
    Εντολή Γεωμετρικού Τόπου
    Εντολές λίστας και Ακολουθιών
    Εντολές Γεωμετρικών Μετασχηματισμών
    Εντολές Στατιστικής
    Εντολές Λογιστικού φύλλου
    Εντολές Πίνακα
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

     Υπό συνθήκη Συναρτήσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συναρτήσεις  Boolean ,όπως την εντολή  Αν (βλέπε την εντολή Αν ) για να δημιουργήσετε συνάρτηση με συνθήκη.

 

Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παραγώγους και  ολοκληρώματα απ’ αυτές τις συναρτήσεις και Τομές  και υπό συνθήκη συναρτήσεις ,όπως την “κανονική” συνάρτηση για να δημιουργήσετε  νέες ,

 

Παραδείγματα:

·        f(x) = Αν[x < 3, sin(x), x^2] σας δίνει την συνάρτηση sin(x)  όταν 
x < 3 και την  x2   αν  x
3.

·        a 3 b ≥ 0 εξετάζει πότε  “το a  ισούται με  3 και ο b είναι μεγαλύτερος ή ίσος με  0”.

 

Σημείωση: Σύμβολα συνθήκης (e. g., ≟, , ≥) θα βρείτε στη λίστα δίπλα στο Πεδίο Εισαγωγής

 

 

Σχετικές συνδέσεις

Εντολές Συνάρτησης