Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Κείμενο

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
  Γενικές σημειώσεις
  Άμεση Εισαγωγή
  Εντολές
    Αυτόματη Συμπλήρωση Εντολών
    Γενικές Εντολές
    Εντολές Boolean
    Εντολές Αριθμού
    Εντολές Γωνίας
    Εντολές Σημείου
    Εντολές Διανύσματος
    Εντολή Τμήμα
    Εντολή Ημιευθεία
    Εντολή Πολύγωνο
    Εντολές Ευθείας
    Εντολές Κωνικών τομών
    Εντολές Συνάρτησης
    Εντολές Παραμετρικών Καμπύλων
    Εντολές τόξου και τομέα
    Εντολές Κειμένου
      Latex
      ΜεταροπήΑριθμούΣεΚλάσμα
      ΓράμμαΓιαUnicode
      Ονομα 
      Αντικείμενο
      ΠινακοποίησηΣτοιχείωνΛίστας
      Κείμενο
      ΚείμενοΓιαUnicode 
      UnicodeΓιαΓράμμα
      UnicodeΓιαΚείμενο
    Εντολή Γεωμετρικού Τόπου
    Εντολές λίστας και Ακολουθιών
    Εντολές Γεωμετρικών Μετασχηματισμών
    Εντολές Στατιστικής
    Εντολές Λογιστικού φύλλου
    Εντολές Πίνακα
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

Κείμενο

Κείμενο[Αντικείμενο]: Σας δίνει τον τύπο του αντικειμένου ως αντικείμενο κειμένου.    
Σημείωση: Από επιλογή , οι τιμές των μεταβλητών υπολογίζονται.           
Παράδειγμα: Αν α = 2 and β = α2, τότε η εντολή  Κείμενο[β] σας δίνει το κείμενο "4".

Κείμενο[Αντικείμενο, Boolean για αντικατάσταση των μεταβλητών]: Σας δίνει τον τύπο του αντικειμένου ως αντικείμενο κειμένου. Η μεταβλητή  Boolean καθορίζει αν οι τιμές των μεταβλητών θα αντικατασταθούν(true) ή αν οι μεταβλητές δεν θα αντικατασταθούν (false).       
Παράδειγμα: Αν α = 2 και β= α2, τότε

Κείμενο [β, true] σας δίνει το κείμενο "4".

Κείμενο [β, false] σας δίνει το κείμενο 2".

Κείμενο[Αντικείμενο, Σημείο Α]: Σας δίνει τον τύπο του αντικειμένου ως αντικείμενο κειμένου στη θέση του σημείου Α.  
Παράδειγμα: Κείμενο["Λύκειο", (2, 3)] σχεδιάζει το κείμενο στο σημείο Α(2, 3).

Κείμενο[Αντικείμενο, Σημείο Α, Boolean]: Σας δίνει τον τύπο του αντικειμένου ως αντικείμενο κειμένου  στη θέση του σημείου Α. Η μεταβλητή  Boolean καθορίζει αν οι τιμές των μεταβλητών θα αντικατασταθούν(true) ή αν οι μεταβλητές δεν θα αντικατασταθούν (false).

 

Σχετικές συνδέσεις

Εντολές Κειμένου