Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > UnicodeΓιαΚείμενο

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
  Γενικές σημειώσεις
  Άμεση Εισαγωγή
  Εντολές
    Αυτόματη Συμπλήρωση Εντολών
    Γενικές Εντολές
    Εντολές Boolean
    Εντολές Αριθμού
    Εντολές Γωνίας
    Εντολές Σημείου
    Εντολές Διανύσματος
    Εντολή Τμήμα
    Εντολή Ημιευθεία
    Εντολή Πολύγωνο
    Εντολές Ευθείας
    Εντολές Κωνικών τομών
    Εντολές Συνάρτησης
    Εντολές Παραμετρικών Καμπύλων
    Εντολές τόξου και τομέα
    Εντολές Κειμένου
      Latex
      ΜεταροπήΑριθμούΣεΚλάσμα
      ΓράμμαΓιαUnicode
      Ονομα 
      Αντικείμενο
      ΠινακοποίησηΣτοιχείωνΛίστας
      Κείμενο
      ΚείμενοΓιαUnicode 
      UnicodeΓιαΓράμμα
      UnicodeΓιαΚείμενο
    Εντολή Γεωμετρικού Τόπου
    Εντολές λίστας και Ακολουθιών
    Εντολές Γεωμετρικών Μετασχηματισμών
    Εντολές Στατιστικής
    Εντολές Λογιστικού φύλλου
    Εντολές Πίνακα
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

     UnicodeΓιαΚείμενο

UnicodeΓιαΚείμενο[Λίστα ακεραίων]: Μετατρέπει τους ακέραιους αριθμούς  Unicode σε κείμενο.       
Παράδειγμα: UnicodeΓιαΚείμενο[{104, 101, 108, 108, 111}] σας δίνει το κείμενο "hello".

 

Σχετικές συνδέσεις

Εντολές Κειμένου