Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Εισαγωγή

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
  Γενικές σημειώσεις
  Άμεση Εισαγωγή
  Εντολές
    Αυτόματη Συμπλήρωση Εντολών
    Γενικές Εντολές
    Εντολές Boolean
    Εντολές Αριθμού
    Εντολές Γωνίας
    Εντολές Σημείου
    Εντολές Διανύσματος
    Εντολή Τμήμα
    Εντολή Ημιευθεία
    Εντολή Πολύγωνο
    Εντολές Ευθείας
    Εντολές Κωνικών τομών
    Εντολές Συνάρτησης
    Εντολές Παραμετρικών Καμπύλων
    Εντολές τόξου και τομέα
    Εντολές Κειμένου
    Εντολή Γεωμετρικού Τόπου
    Εντολές λίστας και Ακολουθιών
      ΕπισύναψηΣεΛίστα
      ΜέτρησεΑν
      ΣτοιχείοΛίστας
      ΠρώτοςΛίστας
      Εισαγωγή
      ΤομήΛιστών
      Λίστα Επανάληψης
      ΣυνένωσηΛιστών
      ΚράτησεΑν
      ΤελευταίοςΛίστας
      Μήκος
      ΕλάχιστηΤιμή
      ΜέγιστηΤιμή
      Γινόμενο
      ΑφαίρεσηΜηΟριζομένωνΣτοιχείων
      ΑναστροφήΛίστας
      Ακολουθία
      ΔιάταξηΣτοιχείωνΛίστας
      ΑθροισμαΣτοιχείωνΛίστας
      ΠάρεΛίστα
      Ενωση
    Εντολές Γεωμετρικών Μετασχηματισμών
    Εντολές Στατιστικής
    Εντολές Λογιστικού φύλλου
    Εντολές Πίνακα
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

Εισαγωγή

Εισαγωγή[Αντικείμενο α, λίστα1, Θέση μ]: Εισάγει το αντικείμενο α  στην λίστα1 και στην μ-οστή θέση της λίστας1.
Παράδειγμα: Εισαγωγή[x^2, {1, 2, 3, 4, 5}, 3] τοποθετεί το στοιχείο x2  στην 3η θέση της λίστας και σας δίνει συνεπώς την λίστα {1, 2, x2, 3, 4, 5}.           
Σημείωση: Αν η Θέση μ είναι αρνητικός αριθμός , τότε η θέση μετράται από τα δεξιά.   
Παράδειγμα: Εισαγωγή[x^2, {1, 2, 3, 4, 5}, -1] τοποθετεί το στοιχείο x2  στην 1η από τα δεξιά θέση και σας δίνει την λίστα  {1, 2, 3, 4, 5, x2}.

 

Εισαγωγή[λίστα1, λίστα2, Θέση μ]: Εισάγει όλα τα στοιχεία της λίστας1 στην λίστα2 στην θέση μ       

Παράδειγμα: Εισαγωγή[{11, 12}, {1, 2, 3, 4, 5}, 3] τοποθετεί τα στοιχεία της λίστας1 στην 3η θέση της λίστας2 και σας δίνει την λίστα   {1, 2, 11, 12, 3, 4, 5}.         
Σημείωση: Αν η Θέση μ είναι αρνητικός αριθμός , τότε η θέση μετράται από τα δεξιά.   
Παράδειγμα: Εισαγωγή[{11, 12}, {1, 2, 3, 4, 5}, -2] τοποθετεί τα στοιχεία της λίστας1 στην 2η από τα δεξιά θέση της λίστας2 και σας δίνει την λίστα   {1, 2, 3, 4, 11, 12, 5}.

 

Σχετικές συνδέσεις

Εντολές λίστας και Ακολουθιών