Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Ακολουθία

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
  Γενικές σημειώσεις
  Άμεση Εισαγωγή
  Εντολές
    Αυτόματη Συμπλήρωση Εντολών
    Γενικές Εντολές
    Εντολές Boolean
    Εντολές Αριθμού
    Εντολές Γωνίας
    Εντολές Σημείου
    Εντολές Διανύσματος
    Εντολή Τμήμα
    Εντολή Ημιευθεία
    Εντολή Πολύγωνο
    Εντολές Ευθείας
    Εντολές Κωνικών τομών
    Εντολές Συνάρτησης
    Εντολές Παραμετρικών Καμπύλων
    Εντολές τόξου και τομέα
    Εντολές Κειμένου
    Εντολή Γεωμετρικού Τόπου
    Εντολές λίστας και Ακολουθιών
      ΕπισύναψηΣεΛίστα
      ΜέτρησεΑν
      ΣτοιχείοΛίστας
      ΠρώτοςΛίστας
      Εισαγωγή
      ΤομήΛιστών
      Λίστα Επανάληψης
      ΣυνένωσηΛιστών
      ΚράτησεΑν
      ΤελευταίοςΛίστας
      Μήκος
      ΕλάχιστηΤιμή
      ΜέγιστηΤιμή
      Γινόμενο
      ΑφαίρεσηΜηΟριζομένωνΣτοιχείων
      ΑναστροφήΛίστας
      Ακολουθία
      ΔιάταξηΣτοιχείωνΛίστας
      ΑθροισμαΣτοιχείωνΛίστας
      ΠάρεΛίστα
      Ενωση
    Εντολές Γεωμετρικών Μετασχηματισμών
    Εντολές Στατιστικής
    Εντολές Λογιστικού φύλλου
    Εντολές Πίνακα
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

Ακολουθία

Ακολουθία[έκφραση e, μεταβλητή i, αριθμός a, αριθμός b]: Δημιουργείται μια  λίστα αντικειμένων με την χρήση της έκφρασης  e , η οποία χρησιμοποιεί την μεταβλητή  i , όπου η μεταβλητή I παίρνει τιμές από το a έως το b.           
Παράδειγμα: L = Ακολουθία[(2, i), i, 1, 5] Δημιουργεί την ακολουθία των σημείων των οποίων οι τεταγμένες μεταβάλλονται από το 1 έως το 5    L = {(2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5)}.

Ακολουθία[ έκφραση e, μεταβλητή i, αριθμός a, αριθμός b, αριθμός s]: Δημιουργείται μια  λίστα αντικειμένων με την χρήση της έκφρασης  e , η οποία χρησιμοποιεί την μεταβλητή  i , όπου η μεταβλητή I παίρνει τιμές από το a έως το b, με βήμα s.  
Παράδειγμα: L = Ακολουθία[(2, i), i, 1, 5, 0.5] Δημιουργεί την ακολουθία των σημείων των οποίων οι τεταγμένες μεταβάλλονται από το 1 έως το 5  με βήμα 0.5.

              L = {(2, 1), (2, 1.5), (2, 2), (2, 2.5), (2, 3)}.

 

Σημείωση: Αν θέλετε  οι παράμετροι a και b  να  είναι δυναμικοί , θα  χρησιμοποιήσετε δρομείς.

 

Σχετικές συνδέσεις

Εντολές λίστας και Ακολουθιών