Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > ΑφαίρεσηΜηΟριζομένωνΣτοιχείων

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
  Γενικές σημειώσεις
  Άμεση Εισαγωγή
  Εντολές
    Αυτόματη Συμπλήρωση Εντολών
    Γενικές Εντολές
    Εντολές Boolean
    Εντολές Αριθμού
    Εντολές Γωνίας
    Εντολές Σημείου
    Εντολές Διανύσματος
    Εντολή Τμήμα
    Εντολή Ημιευθεία
    Εντολή Πολύγωνο
    Εντολές Ευθείας
    Εντολές Κωνικών τομών
    Εντολές Συνάρτησης
    Εντολές Παραμετρικών Καμπύλων
    Εντολές τόξου και τομέα
    Εντολές Κειμένου
    Εντολή Γεωμετρικού Τόπου
    Εντολές λίστας και Ακολουθιών
      ΕπισύναψηΣεΛίστα
      ΜέτρησεΑν
      ΣτοιχείοΛίστας
      ΠρώτοςΛίστας
      Εισαγωγή
      ΤομήΛιστών
      Λίστα Επανάληψης
      ΣυνένωσηΛιστών
      ΚράτησεΑν
      ΤελευταίοςΛίστας
      Μήκος
      ΕλάχιστηΤιμή
      ΜέγιστηΤιμή
      Γινόμενο
      ΑφαίρεσηΜηΟριζομένωνΣτοιχείων
      ΑναστροφήΛίστας
      Ακολουθία
      ΔιάταξηΣτοιχείωνΛίστας
      ΑθροισμαΣτοιχείωνΛίστας
      ΠάρεΛίστα
      Ενωση
    Εντολές Γεωμετρικών Μετασχηματισμών
    Εντολές Στατιστικής
    Εντολές Λογιστικού φύλλου
    Εντολές Πίνακα
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

ΑφαίρεσηΜηΟριζομένωνΣτοιχείων

ΑφαίρεσηΜηΟριζόμενωνΣτοιχείων[λίστα1]: Αφαιρεί όλα τα στοιχεία που δεν ορίζονται σε μια λίστα. 
Παράδειγμα:

Η εντολή    Ακολουθία[(-1)^i, i, -3, -1, 0.5]  δίνει την λίστα     {-1, ?, 1, ?, -1}

Η εντολή    ΑφαίρεσηΜηΟριζόμενωνΣτοιχείων[Ακολουθία[(-1)^i, i, -3, -1, 0.5]]   δίνει την λίστα  {-1, 1, -1} , δηλαδή

αφαιρεί το δεύτερο και το τέταρτο στοιχείο της ακολουθίας αφού ο εκθέτης των στοιχείων αυτών δεν είναι ακέραιος αριθμός , και συνεπώς δεν ορίζονται.

 

Σχετικές συνδέσεις

Εντολές λίστας και Ακολουθιών