Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Εργαλεία οριζόμενα από τον χρήστη

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra
  Κίνηση
  Υπό συνθήκη εμφάνιση αντικειμένων
  Εργαλεία οριζόμενα από τον χρήστη
    Δημιουργία εργαλείου οριζόμενο από τον χρήστη
    Αποθήκευση εργαλείου οριζόμενο από τον χρήστη
    Πρόσβαση σε εργαλείο οριζόμενο από τον χρήστη
  Δυναμικά Χρώματα
  Επαφή με τα JavaScript
  Συντομεύσεις πληκτρολογίου
  Ετικέτες και Επικεφαλίδες
  Στρώσεις
  Επαναπροσδιορισμός
  Ίχνος και Γεωμετρικός τόπος

     Εργαλεία οριζόμενα από τον χρήστη

Στηριζόμενοι σε μια υπάρχουσα κατασκευή , μπορείτε να δημιουργήσετε τα δικά σας εργαλεία  κατασκευής στο πρόγραμμα GeoGebra. Μετά την ολοκλήρωση μιας κατασκευής , μπορείτε να την επιλέξετε με το ποντίκι σας ή από το αρχείο εντολών  στο  Πεδίο Εισαγωγής. Όλα τα εργαλεία αποθηκεύονται αυτόματα στο αρχείο σας GeoGebra .

 

Σχετικές συνδέσεις

Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra
Δημιουργία εργαλείου οριζόμενο από τον χρήστη
Αποθήκευση εργαλείου οριζόμενο από τον χρήστη
Πρόσβαση σε εργαλείο οριζόμενο από τον χρήστη