Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Συντομεύσεις πληκτρολογίου

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra
  Κίνηση
  Υπό συνθήκη εμφάνιση αντικειμένων
  Εργαλεία οριζόμενα από τον χρήστη
  Δυναμικά Χρώματα
  Επαφή με τα JavaScript
  Συντομεύσεις πληκτρολογίου
  Ετικέτες και Επικεφαλίδες
  Στρώσεις
  Επαναπροσδιορισμός
  Ίχνος και Γεωμετρικός τόπος

     Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Κλειδί

[Σχέδιο]

Ctrl

(Mac OS: Cmd)

Ctrl-Shift

(Mac OS: Cmd-Shift)

Alt

(Mac OS: Ctrl)

A


 
Επιλογή όλων

Εμφάνιση / Απόκρυψη

Προβολή Άλγεβρας

alpha α

B


 

 


 

beta β

C


 

Αντιγραφή

(Λογιστικού Φύλλου)

Εξαγωγή Προβολής Γραφικών στη μνήμη


 

D


 

 


 

delta δ

E


 
Ιδιότητες


 

Euler

F


 
Ανανέωση


 

phi φ

G


 

 


 

gamma γ

H


 

 


 


 

I


 

 


 


 

J


 

 


 


 

K


 

 


 


 

L


 
Επιλογή τρέχουσας στρώσης


 

lambda λ

M


 

 


 

mu μ

N


 
Νέο παράθυρο


 


 

O


 
Άνοιγμα


 

Σύμβολο μοίρας °

P


 
Προεπισκόπιση εκτύπωσης

Εξαγωγή Προβολής Γραφικών ως εικόνα

(png, eps)…

pi π

Q


 
Επιλογή επόμενης στρώσης

Επιλογή προηγούμενης στρώσης


 

R


 

 


 


 

S


 
Αποθήκευση

Εμφάνιση / Απόκρυψη

Λογιστικό Φύλλο

sigma σ

T


 

 

Εξαγωγή σαν PSTricks

theta θ

U


 

 


 


 

V


 
Επικόλληση (Λογιστικό Φύλλο)


 


 

W


 

Κλείσε

(Mac OS only)

Εξαγωγή Φύλλου εργασίας ως Ιστοσελίδα(html)

omega ω

X


 

 


 


 

Y


 
Ακύρωση αναίρεσης


 


 

Z


 
Αναίρεση


 


 

0


 

 


 

Εκθέτης 0

1


 

 


 

Εκθέτης 1

2


 

 


 

Εκθέτης 2

3


 

 


 

Εκθέτης 3

4


 

 


 

Εκθέτης 4

5


 

 


 

Εκθέτης 5

6


 

 


 

Εκθέτης 6

7


 

 


 

Εκθέτης 7

8


 

 


 

Εκθέτης 8

9


 

 


 

Εκθέτης 9

-

Μείωση επιλεγμένου αριθμού / γωνίας Σμίκρυνση


 

Πλην ή συν

+

Αύξηση επιλεγμένου αριθμού / γωνίας Μεγέθυνση


 

συν-ή-πλην ±

=

Αύξηση επιλεγμένου αριθμού / γωνίας Μεγέθυνση


 

Άνισος προς

<


 

 


 

Μικρότερος ή ίσος

, (κόμμα)


 

 


 

Μικρότερος ή ίσος

>


 

 


 

Μεγαλύτερος ή ίσος

. (τελεία)
 

 


 

Μεγαλύτερος ή ίσος

*
 

 


 


 

F1 Βοήθεια
 


 


 

F2

Αρχίζει η επεξεργασία του επιλεγμένου αντικειμένου

(Προβολή Άλγεβρας)


 


 


 

F3 Εισαγωγή ορισμού του επιλεγμένου αντικειμένου (Πεδίο Εισαγωγής:)
 


 


 

F4 Εισαγωγή τιμής του επιλεγμένου αντικειμένου (Πεδίο Εισαγωγής:)
 


 


 

F5

Εισαγωγή ονόματος του επιλεγμένου αντικειμένου

(Πεδίο Εισαγωγής:)


 


 


 

F9 Αναβάθμιση τυχαίων αριθμών
 


 


 

Enter Εναλλαγή εστίασης μεταξύ Προβολής Γραφικών  και Πεδίου Εισαγωγής:
 


 


 

Αριστερό κλικ
 

 


 


 

Δεξί κλικ (Mac OS:
Ctrl-click) στην Προβολή Γραφικών

Κλικ:

Άνοιγμα Μενού Περιεχομένων (σε αντικείμενο)


 

Διάλογος Ιδιοτήτων Προβολής Γραφικών

 

Κλικ και σύρσιμο:

Γρήγορη μετακίνηση
(σε αντικείμενο)


 

Μεγέθυνση ορθογωνίου

 


 


 


 

Scroll Wheel Μεγέθυνση / Σμίκρυνση Μεγέθυνση / Σμίκρυνση (Εφαρμογή)


 

Επιταχυνόμενη Μεγέθυση/Σμίκρυνση

Delete Διαγραφή τρέχουσας επιλογής
 


 


 

Backspace

Διαγραφή τρέχουσας επιλογής
 


 


 

Πάνω βέλος

Αύξηση επιλεγμένου αριθμού / γωνίας


 

Μετακίνηση επιλεγμένου σημείου προς τα άνω


 

Μεταβαίνει στην προηγούμενη εισαγωγή στο Πεδίο Εισαγωγής: Ιστορικό


 

Πηγαίνει προς τα άνω στο Πρωτόκολλο στοιχείων κατασκευής

x10

πολλαπλασιαστής ταχύτητας

x0.1 πολλαπλασιαστής ταχύτητας
(πατήστε μόνο το Shift )

x100 πολλαπλασιαστής ταχύτητας

Δεξιό βέλος

Αύξηση επιλεγμένου αριθμού / γωνίας


 

Μετακίνηση επιλεγμένου σημείου προς τα δεξιά


 

Πηγαίνει προς τα άνω στο Πρωτόκολλο στοιχείων κατασκευής

x10

πολλαπλασιαστής ταχύτητας

x0.1 πολλαπλασιαστής ταχύτητας
(πατήστε μόνο το Shift )

x100 πολλαπλασιαστής ταχύτητας

Αριστερό βέλος

Μείωση επιλεγμένου αριθμού / γωνίας


 

Μετακίνηση επιλεγμένου σημείου προς τ’ αριστερά


 

Πηγαίνει προς τα κάτω στο Πρωτόκολλο στοιχείων κατασκευής

x10

πολλαπλασιαστής ταχύτητας

x0.1 πολλαπλασιαστής ταχύτητας
(πατήστε μόνο το Shift )

x100 πολλαπλασιαστής ταχύτητας

Κάτω βέλος

Μείωση επιλεγμένου αριθμού / γωνίας


 

Μετακίνηση επιλεγμένου σημείου προς τα κάτω


 

Μεταβαίνει στην νεότερη εισαγωγή στο Πεδίο Εισαγωγής: Ιστορικό


 

Πηγαίνει προς τα κάτω στο Πρωτόκολλο στοιχείων κατασκευής

x10

πολλαπλασιαστής ταχύτητας

x0.1 πολλαπλασιαστής ταχύτητας
(πατήστε μόνο το Shift )

x100 πολλαπλασιαστής ταχύτητας

Home/PgUp

Μεταβαίνει στο πρώτο στοιχείο στο Πρωτόκολλο στοιχείων κατασκευής


 


 


 

End/PgDn

Μεταβαίνει στο τελευταίο στοιχείο στο Πρωτόκολλο στοιχείων κατασκευής


 


 


 

 

Πρόσθετες εντολές του πληκτρολογίου:

Σημείωση: Το σύμβολο της μοίρας ° (Alt-O, Mac OS: Ctrl-O) και το σύμβολο π για pi (Alt-P, Mac OS: Ctrl-P) μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα κουτιά κειμένου για μέγιστο και ελάχιστο στο παράθυρο διαλόγου των δρομέων.

 

 

 

 

 

 

Σχετικές συνδέσεις

Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra