Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Επαναπροσδιορισμός

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra
  Κίνηση
  Υπό συνθήκη εμφάνιση αντικειμένων
  Εργαλεία οριζόμενα από τον χρήστη
  Δυναμικά Χρώματα
  Επαφή με τα JavaScript
  Συντομεύσεις πληκτρολογίου
  Ετικέτες και Επικεφαλίδες
  Στρώσεις
  Επαναπροσδιορισμός
  Ίχνος και Γεωμετρικός τόπος

     Επαναπροσδιορισμός

Ο επαναπροσδιορισμός των αντικειμένων  είναι ένα ευπροσάρμοστο εργαλείο για την αλλαγή μιας κατασκευής. Σημειώστε ότι ο επαναπροσδιορισμός μπορεί να αλλάξει τα βήματα της κατασκευής στο Πρωτόκολλο στοιχείων κατασκευής.

 

Στο  GeoGebra ο Επαναπροσδιορισμός  ενός αντικειμένου γίνεται με αρκετούς τρόπους:

·        Επιλέξτε το εργαλείο  Μετακίνηση και κάνοντας διπλό κλικ πάνω σ’ ένα  αντικείμενο  στη Προβολή Άλγεβρας.

o      Για  Ελεύθερα αντικείμενα ανοίγει ένα πεδίο επεξεργασίας που σας επιτρέπει να αλλάξετε άμεσα την αλγεβρική αναπαράσταση του αντικειμένου. Για να εφαρμοστούν οι αλλαγές σας πατήστε μετά το πλήκτρο  Enter.

o      Για εξαρτημένα αντικείμενα   ανοίγει ο διάλογος   Επαναπροσδιορισμός   που σας επιτρέπει να  επαναπροσδιορίσετε το αντικείμενο.

·        Επιλέξτε το εργαλείο  Μετακίνηση και κάνοντας διπλό κλικ πάνω σ’ ένα  αντικείμενο  στη Προβολή Άλγεβρας. Ανοίγει ο διάλογος   Επαναπροσδιορισμός   που σας επιτρέπει να  επαναπροσδιορίσετε το αντικείμενο.

·        Αλλάξτε οποιοδήποτε αντικείμενο εισάγοντας το όνομά του στο  Πεδίο Εισαγωγής: και στη συνέχεια δώστε του νέο ορισμό.

·        Ανοίξτε τον διάλογο  Ιδιότητες και αλλάξτε τον ορισμό του αντικειμένου στην ετικέτα  Βασικά.

 

Σημείωση: Τα σταθερά αντικείμενα δεν επαναπροσδιορίζονται. Για να τα επαναπροσδιορίσετε , κάντε το ελεύθερο (ξεμαρκάροντας το κουτί επιλογής Σταθερό στην ετικέτα Βασικά  του διαλόγου  Ιδιότητες)

Παραδείγματα:

·        Αν θέλουμε να τοποθετήσουμε ένα ελεύθερο αντικείμενο A σε μια ευθεία γραμμή h, επιλέξτε  Επαναπροσδιορισμός  για το σημείο A και εισάγετε την εντολή  Σημείο[h] στο πεδίο εισαγωγής του εμφανιζόμενου διαλόγου. Για να μετακινήσετε το σημείο αυτό από την ευθεία και να γίνει ελεύθερο αντικείμενο ξανά, επαναπροσδιορίστε το δίνοντάς του κάποιες συντεταγμένες όπως π,χ  (1, 2).

·        Ένα άλλο παράδειγμα είναι η μετατροπή μιας ευθείας h που περνά από δύο σημεία A και B σε ευθύγραμμο τμήμα. Επιλέξτε Επαναπροσδιορισμός και εισάγετε την εντολή Τμήμα[A, B] στο πεδίο εισαγωγής του εμφανιζόμενου διαλόγου. Αυτό επίσης γίνεται και αντίστροφα (από τμήμα σε ευθεία).

 

Σχετικές συνδέσεις

Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra