Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Δυναμικά Χρώματα

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra
  Κίνηση
  Υπό συνθήκη εμφάνιση αντικειμένων
  Εργαλεία οριζόμενα από τον χρήστη
  Δυναμικά Χρώματα
  Επαφή με τα JavaScript
  Συντομεύσεις πληκτρολογίου
  Ετικέτες και Επικεφαλίδες
  Στρώσεις
  Επαναπροσδιορισμός
  Ίχνος και Γεωμετρικός τόπος

     Δυναμικά Χρώματα

Στο GeoGebra, μπορείτε να αλλάξετε τα χρώματα των αντικειμένων , χρησιμοποιώντας την ετικέτα Χρώμα του διαλόγου  Ιδιότητες. Ακόμα , μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα ενός αντικειμένου με δυναμικό τρόπο: Ανοίξτε τον διάλογο  Ιδιότητες  για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο , του οποίου το χρώμα θα θέλατε να αλλάξετε, και κάντε κλικ στην ετικέτα Σύμβουλος . Βρείτε την ενότητα  Δυναμικά χρώματα  με τα κουτιά κειμένων που αντιστοιχούν στο  Κόκκινο, Πράσινο, και Μπλε.

Σημείωση: Σε καθένα από τα κουτιά αυτά , μπορείτε να εισάγετε συνάρτηση με τιμές στο [0, 1].

 

Παράδειγμα:

·        Δημιουργείστε τρεις  δρομείς α ,β και γ  στο διάστημα από  0 έως  1.

·        Δημιουργείστε ένα πολύγωνο  , το χρώμα του οποίου θα μεταβάλλεται με την βοήθεια τιμών των δρομέων.

·        Ανοίξτε τον διάλογο  Ιδιότητες  για το πολύγωνο  και στα κουτιά κειμένου γράψτε τα ονόματα των δρομέων για το αντίστοιχο χρώμα (π,χ για το πράσινο , γράψτε στο κουτί κειμένου το όνομα του δρομέα β,  για το μπλε , γράψτε στο κουτί κειμένου το όνομα του δρομέα γ   κ.λ.π.

·        Ανοίξτε τον διάλογο  Ιδιότητες  και αλλάξτε τις τιμές των δρομέων , για να δείτε την συμπεριφορά κάθε χρώματος για το πολύγωνο.        
Σημείωση: Μπορείτε ακόμα  να καθορίσετε  
Κίνηση για τους δρομείς με διαφορετικές ταχύτητες,, για να  δείτε  πως τα  χρώματα του πολυγώνου αλλάζουν αυτόματα.

 

Σχετικές συνδέσεις

Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra