Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Στρώσεις

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra
  Κίνηση
  Υπό συνθήκη εμφάνιση αντικειμένων
  Εργαλεία οριζόμενα από τον χρήστη
  Δυναμικά Χρώματα
  Επαφή με τα JavaScript
  Συντομεύσεις πληκτρολογίου
  Ετικέτες και Επικεφαλίδες
  Στρώσεις
  Επαναπροσδιορισμός
  Ίχνος και Γεωμετρικός τόπος

 Στρώσεις

Σημείωση: Στο πρόγραμμα GeoGebra, οι στρώσεις χρησιμοποιούνται για να προσδιορίσουν ποια από τα αντικείμενα θα επιλέγονται ή θα σύρονται, όταν ο χρήστης κάνει κλικ σε πολλαπλά αντικείμενα την ίδια χρονική στιγμή.

 

Από προεπιλογή, όλα τα αντικείμενα σχεδιάζονται στην στρώση 0, που βασικά  είναι το background  της στρώσης στην Προβολή Γραφικών. Συνολικά υπάρχουν  10 στρώσεις (αριθμημένες από  0 έως 9) και αυτές που αντιστοιχίζονται στους μεγαλύτερους αριθμούς σχεδιάζονται στην κορυφή των στρώσεων που αντιστοιχίζονται σε μικρότερους αριθμούς.

 

Η στρώση(0-9) ενός αντικειμένου αλλάζει από την ετικέτα  Σύμβουλος  του διαλόγου Ιδιότητες  . Αν αλλάξετε μια φορά τη στρώση ενός τουλάχιστον αντικειμένου (Η στρώση να είναι > 0), τότε όλα τα νέα αντικείμενα θα σχεδιάζονται στην στρώση που αντιστοιχίζεται στον μεγαλύτερο αριθμό.

 

Σημείωση: Με την επιλογή ενός αντικειμένου,μπορείτε να επιλέξετε όλα τα αντικείμενα, επιλέγοντας το στοιχείο Επιλογή τρέχουσας στρώσης (πλήκτρο συντόμευσης: Ctrl-L) από το μενού  Επεξεργασία. Αυτό το στοιχείο μενού ενεργοποιείται στην περίπτωση που όλα τα επιλεγμένα αντικείμενα  ανήκουν στην ίδια στρώση.

 

Επιπλέον χρήση των στρώσεων:

·        Για εξαγωγή αντικειμένων που ανήκουν σε κάποια στρώση ως SVG.

·        Οι στρώσεις ελέγχονται με τα  JavaScript  στις εφαρμογές  GeoGebra .

 

Σχετικές συνδέσεις

Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra