ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

  

  Φωτεινή Κομνηνού

 

Οι πολιτικές, κοινωνικές και ιδεολογικές συνθήκες, από την αρχαϊκή μέχρι την Ελληνιστική εποχή, όπως διαφαίνονται μέσα από την αντίστοιχη πορεία της Ελληνικής μνημειακής γλυπτικής

Διαβάστε περισσότερα...

 

            Αλληλεπιδράσεις και επιρροές των Αιγαιακών πολιτισμών ,κατά την εποχή του Χαλκού, όπως αυτές τεκμαίρονται μέσα από τις τοιχογραφίες.

Διαβάστε περισσότερα...

 

Αφαίρεση και νατουραλισμός στα έργα τέχνης της πρώιμης βυζαντινής περιόδου (324-726 μ.Χ.)

Διαβάστε περισσότερα...

Αφαίρεση και νατουραλισμός στα έργα τέχνης της πρώιμης βυζαντινής περιόδου (324-726 μ.Χ.)

Διαβάστε περισσότερα...

 

Ακαδημαϊσμός και Νεοκλασικισμός στην Ελληνική τέχνη του 19ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα...

 

Ο Μοντερνισμός στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα...

 

Η προσωπογραφία στην ελληνική τέχνη

Διαβάστε περισσότερα...

 

Συσχετισμός των εννοιών της μαζικής κουλτούρας, υψηλής τέχνης, πολιτισμικού σχετικισμού και ευρωπαϊκού εθνοκεντρισμού με τις απόψεις των Hanson/Heath από το βιβλίο «Ποιος σκότωσε τον Όμηρο», εκδ. Κάκτος, Αθήνα 1999 (σελ. 94-101, 136-145).Τεκμηρίωση με συγκεκριμένες αναφορές στο βιβλίο των Hanson/Heath.

Διαβάστε περισσότερα...