ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ

Δυτικές μετόπες, 7η-8η 

Η έβδομη μετόπη είναι αρκετά φθαρμένη.

 

Δυτικές μετόπες, 7

 

Η όγδοη μετόπη είναι αρκετά φθαρμένη.

 

Δυτικές μετόπες, 8