ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ

Δυτικές μετόπες, 9η-10η



 

Στην ένατη μετόπη εικονίζεται μια έφιππη Αμαζόνα πάνω από έναν πεσμένο Έλληνα.

 

Παρθενώνας, Δυτικές μετόπες, 9

 

Στην δέκατη μετόπη μια πεζή Αμαζόνα αντιμετωπίζει έναν Έλληνα.

 

Παρθενώνας, Δυτικές μετόπες, 10

 

Πηγή: Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο, 1816,0610.106 δεσμός