ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ

Δυτικές μετόπες, 13η-14η 

Στην δέκατη τρίτη μετόπη μια έφιππη Αμαζόνα βρίσκεται πάνω από έναν πεσμένο Έλληνα.

Στην τελευταία μετόπη, την δέκατη τέταρτη, ένας Έλληνας αντιμετωπίζει μια πεζή Αμαζόνα, τραβώντας τα μαλλιά της. Το θέμα είναι αρκετά συνηθισμένο.

 

Παρθενώνας, Δυτικές μετόπες, 13, 14