ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ

Δυτικές μετόπες, 11η-12η 

Στην ενδέκατη μετόπη μια έφιππη Αμαζόνα βρίσκεται πάνω από έναν πεσμένο Έλληνα.

Στην δωδέκατη μετόπη μια Αμαζόνα πεζή αντιμετωπίζει έναν Έλληνα.

 

Παρθενώνας, Δυτικές μετόπες, 11, 12