Αρχαία ελληνική μυθολογία

Μειξογενείς θνητές οντότητες – Τέρατα – Αυτόματα

ΚΑΡΚΩ (φόβητρο)


Συνώνυμο της Λάμιας ως φόβητρου των παιδιών.


Σχετικά λήμματα

ΑΚΚΩ, ΑΛΦΙΤΩ, ΓΕΛΩ, ΛΑΜΙΑ, ΜΟΡΜΟΛΥΚΗ, ΜΟΡΜΩ