2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

 

2/4/2017 Από σήμερα σε αυτό το χώρο θα δημοσιεύονται για καλύτερη ενημέρωσή σας και για περισσότερη διαφάνεια όλες οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου:

Αίτηση στο δήμο Γρεβενών 20/10/2013

Αίτηση στο δήμο Γρεβενών  4/6/2014

Αίτηση στο δήμο Γρεβενών  23/5/2015

Αίτηση στο δήμο Γρεβενών  22/11/2015

Αίτηση στο δήμο Γρεβενών  6/2/2016

Αίτηση για οικονομική ενίσχυση 14/5/2017

Αίτηση στο δήμο Γρεβενών  12/6/2017

Αίτηση για οικονομική ενίσχυση για το 2018  4/12/2017

1η συνεδρίαση 26 Μαρτίου 2017

2η συνεδρίαση 9 Απριλίου 2017

3η συνεδρίαση 9 Απριλίου 2017

4η συνεδρίαση 18 Ιουνίου 2017

5η συνεδρίαση 19 Ιουλίου 2017                       Ανοιχτή επιστολή στο δήμο Γρεβενών

6η συνεδρίαση 4 Νοεμβρίου 2017  

συνεδρίαση 27 Ιανουαρίου 2018

8η συνεδρίαση 18 Μαρτίου 2018

9η συνεδρίαση 20 Μαΐου 2018

10η  συνεδρίαση 4 Ιουλίου 2018

11η  συνεδρίαση 3 Νοεμβρίου 2018

12η  συνεδρίαση 17 /2/2019

1η  συνεδρίαση 9/3/2019

2η  συνεδρίαση 10/4/2019

3η  συνεδρίαση 19/5/2019

4η  συνεδρίαση 7/7/2019

 

 

 

Αρχική

 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006