Η Φυσική στην Β΄ Λυκείου

 

Φυσική Κατεύθυνσης  

 

η  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

και οι δρόμοι που οδήγησαν στην οικοδόμησή της                                                    

Εξίσωση ή συνάρτηση;      Ενοχλητικές ερωτήσεις.

 Έργο και Θερμότητα ( Σημειώσεις για τους μαθητές )

 Η θέρμανση, η ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ και οι τέσσερις «Αγίες»

 Περιπέτειες των αερίων .

         

Ένα φαινόμενο – «φαινόμενο»

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ

 

 

 


Φυσική Γενικής Παιδείας    

 

Η ιστορική εξέλιξη της έννοιας ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ

Από τον Θαλή στον Charles Coulomb

( Θα χρειαστεί για 10 δευτερόλεπτα ΥΠΟΜΟΝΗ και στη συνέχεια αριστερό κλικ )

 

ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Όλοι μας έχουμε την ανάγκη μιας ΔΟΜΗΣ και οι μαθητές μας πολύ περισσότερο

Γιατί η ΔΟΜΗ είναι το πρώτο που επιδιώκει η ανθρώπινη σκέψη

Ας προτείνουμε λοιπόν στους εαυτούς μας αλλά και στους μαθητές μας

τη ΔΟΜΗ σύμφωνα με την οποία

«Η Φυσική είναι ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ, ΕΝΝΟΙΕΣ, ΝΟΜΟΙ»

ο Στατικός Ηλεκτρισμός είναι

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ,  ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ,  ΕΝΝΟΙΕΣ,  ΝΟΜΟΙ

 

Η έννοια ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ

Η ιστορική εξέλιξη της έννοιας ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ

Από τον Θαλή στον Charles Coulomb

( Θα χρειαστεί για 10 δευτερόλεπτα ΥΠΟΜΟΝΗ και στη συνέχεια αριστερό κλικ )

Η οικοδόμηση της έννοιας ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ

Πώς άνοιξε ο δρόμος για τον νόμο του Coulomb ;

Από τον Coulomb στο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟ

 

Τι είναι ηλεκτρικό φορτίο

 

Η έννοια ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Η έννοια ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

Η έννοια ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

Το αντικείμενο ΠΥΚΝΩΤΗΣ

 

Το  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟ

 

 

Η οικοδόμηση του ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ

 

Ηλεκτροστατική. Power Point

( υπομονή για 10 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια αριστερό κλικ )

 

Applets σχετικά με την Ηλεκτροστατική

 

Το ηλεκτρικό ρεύμα. Αιτίες και αποτελέσματα