Η Φυσική στην Γ΄ Γυμνασίου

 

 

 

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ και ΦΟΡΤΙΟ

 

Η ιστορική διαδρομή της έννοιας ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ = Εμπειρία + Κατασκευές +  Εργαστηριακή έρευνα + ΙΔΕΕΣ + Πρότυπα + Γενικεύσεις

Πρόταση για τη διδασκαλία  του κεφαλαίου

 

Το φαινόμενο ΗΛΕΚΤΡΙΣΗ με ΤΡΙΒΗ

 

Το φαινόμενο ΗΛΕΚΤΡΙΣΗ ΜΟΝΩΤΩΝ

 

Πώς ορίζεται το ΑΡΝΗΤΙΚΟ  φορτίο ;

Το σχολικό βιβλίο, ένα φροντιστηριακό βιβλίο και μια μικρή έρευνα

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για τους μαθητές

Τι ακριβώς έκανε ο Benjamin Franklin ;

Θα ακολουθήσουν σχόλια και διδακτικές προτάσεις για τα άλλα κεφάλαια

 

Το ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

και η διδασκαλία του

Σχολικό βιβλίο. Διαβάζουμε, σχολιάζουμε, προτείνουμε

Ηλεκτρική ενέργεια . Διαβάζουμε, σχολιάζουμε, προτείνουμε

Οι ερωτήσεις. Πρόταση για μια δομή της παρουσίασης

Ενέργεια στο ηλεκτρικό κύκλωμα. Μηχανικό ανάλογο

Το ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ και η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

(Για μια διδασκαλία σε μεγαλύτερο βάθος)

 

«Το φαγητό είναι έτοιμο»

( Τι είναι ΚΥΜΑ ; Τι δεν είναι ΚΥΜΑ )

 Η Φυσική στην Γ΄ Γυμνασίου

 

 

ΟΠΤΙΚΗ

Το ΦΩΣ εκπέμπεται, διαδίδεται, προσπίπτει

Τι είναι ΦΩΣ ;

Διαδίδεται ευθύγραμμα ;

Η όραση

Το φαινόμενο ΑΝΑΚΛΑΣΗ. Οι καθρέφτες

Το φαινόμενο ΔΙΑΘΛΑΣΗ

Διάθλαση στην Γ΄ Γυμνασίου

Η Αρχή του ελάχιστου χρόνου

ΔΙΑΘΛΑΣΗ σε ΠΡΙΣΜΑ. Το χρώμα

 

 

η ΦΥΣΙΚΗ στην Γ΄ Γυμνασίου

ΘΕΜΑΤΑ για τις εξετάσεις

Από τα εννιά να διαλέξετε τα έξι