Βιβλία Επαγγελματικού Λυκείου

Σχ. έτος 2015-16


Από το σχ. έτος 2015-16 ανακοινώνονται νέα βιβλία, καθώς και νέες σημειώσεις για μαθήματα, σε μια προσπάθεια να καλυφθεί το νέο πρόγραμμα σπουδών. 

Έτσι έχουμε τα παρακάτω ανά τάξη.

 

Β Λυκείου

Για την Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η.Υ (Γενικής Παιδείας):

Τομέας Πληροφορικής

Για το Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών:

Για το Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο:

Για το Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων και Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού:

Για το Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων:

Για το Εγκατάσταση, Διαχείριση και Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων:

 

Γ Λυκείου

Για την Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η.Υ (Γενικής Παιδείας):

Τομέας Πληροφορικής

Για τα Δίκτυα Υπολογιστών:

Για το Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών: 

Για το Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτυακών Υποδομών: 

 

Σχ. έτος 2014-15


Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Για την Ερευνητική Εργασία υπάρχει:

  • το διδακτικό πακέτο (αε μορφή pdf) που περιλαμβάνει το βιβλίο εκπαιδευτικού και υλικό επιμόρφωσης.

Για τον Αυτοματισμό Γραφείου υπάρχει:

Σημείωση: Από το σχ. έτος 2013-14 το βιβλίο Αυτοματισμός Γραφείου αντικαθίσταται από το βιβλίο Εφαρμογές Πληροφορικής/Υπολογιστών του Γενικού Λυκείου (βλέπε ενότητα Βιβλία Γενικού Λυκείου)

Για τις Εφαρμογές Πληροφορικής υπάρχει:


Β' - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Για την Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης Η/Υ υπάρχει:

  • το διδακτικό πακέτο (σε μορφή pdf) που περιλαμβάνει το βιβλίο για το μαθητή. (Αν δεν δουλεύει ο σύνδεσμος, δοκιμάστε και εδώ.)

Τα περισσότερα βιβλία της Β' και Γ' ΕΠΑ.Λ. για το νέο πρόγραμμα σπουδών (σχ. έτος 2014-15) δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί.

Τα παρακάτω είναι τα βιβλία που αφορούν στο παλιό πρόγραμμα σπουδών.

Για τον Προγραμματισμό Υπολογιστών υπάρχει:

  • το βιβλίο μαθητή από το (πρώην) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
  • το βιβλίο μαθητή από το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Θεσπρωτίας (ανάμεσα σε άλλα μαθήματα της σελίδας)

Για τον Προγραμματισμό Υπολογιστών με Visual Basic υπάρχει:

  • το βιβλίο μαθητή από το (πρώην) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
  • το βιβλίο μαθητή από το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Θεσπρωτίας (ανάμεσα σε άλλα μαθήματα της σελίδας)

Για τον Δομημένο Προγραμματισμό υπάρχει:

Για τη Συντήρηση Υπολογιστών υπάρχει:

Για την Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών υπάρχει:

Για τις Εφαρμογές Πολυμέσων υπάρχει:

Για τις Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου υπάρχει:

  • το βιβλίο μαθητή από το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Θεσπρωτίας (ανάμεσα σε άλλα μαθήματα της σελίδας)