Βιβλία Γενικού Λυκείου

Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Για την Ερευνητική Εργασία υπάρχει:

  • το διδακτικό πακέτο (αε μορφή pdf) που περιλαμβάνει το βιβλίο εκπαιδευτικού και υλικό επιμόρφωσης.

Για τις Εφαρμογές Πληροφορικής υπάρχει:

 

Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Για την Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης Η/Υ υπάρχει:

  • το διδακτικό πακέτο (σε μορφή pdf) που περιλαμβάνει το βιβλίο για το μαθητή. (Αν δεν δουλεύει ο σύνδεσμος, δοκιμάστε και εδώ.)

Για την Ερευνητική Εργασία υπάρχει:

  • το διδακτικό πακέτο (αε μορφή pdf) που περιλαμβάνει το βιβλίο εκπαιδευτικού και υλικό επιμόρφωσης.

 

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Για την Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (Γ' τεχνολογικής μέχρι σχ. έτος 2014-15, Γ' θετικής και Γ' οικονομίας πληροφορικής από σχ. έτος 2015-16) υπάρχει:

 
Μαθήματα που καταργήθηκαν:

Για την Τεχνολογία Επικοινωνιών (Β' τεχνολογική κατεύθυνση) υπήρχε:

Η Τεχνολογία Επικοινωνιών διδάχθηκε για τελευταία φορά το σχ. έτος 2013-2014 και έχει πλέον καταργηθεί.

 

Για τις Εφαρμογές Πληροφορικής (Β' επιλογής) υπήρχε:

Οι Εφαρμογές Πληροφορικής διδάχθηκαν για τελευταία φορά το σχ. έτος 2013-2014 και έχουν πλέον καταργηθεί.

 

Για τις Εφαρμογές Πληροφορικής (Γ' επιλογής) υπήρχε:

Οι Εφαρμογές Πληροφορικής διδάχθηκαν για τελευταία φορά το σχ. έτος 2014-2015 και έχουν πλέον καταργηθεί.

Για τα Πολυμέσα-Δίκτυα (Γ' επιλογής) υπήρχε:

Τα Πολυμέσα-Δίκτυα διδάχθηκαν για τελευταία φορά το σχ. έτος 2014-2015 και έχουν πλέον καταργηθεί.

Για την Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων και Λειτουργικά Συστήματα (Γ' επιλογής) υπήρχε:

Το Τεχνολογία Υπολογιστικών Μαθημάτων και Λειτουργικά Συστήματα διδάχθηκε για τελευταία φορά το σχ. έτος 2014-2015 και έχει πλέον καταργηθεί.

Για τις Εφαρμογές Λογισμικού (Γ' επιλογής) υπήρχε:

Οι Εφαρμογές Λογισμικού διδάχθηκαν για τελευταία φορά το σχ. έτος 2014-2015 και έχουν πλέον καταργηθεί.