Πρακτικά Δ.Σ. Π.Ε.ΚΑ.Π. (από Δεκέμβριος 2013)

Πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π. όπως προέκυψε από τις εκλογές της 29ης Νοεμβρίου 2013: