Η Πληροφορική Παιδεία στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Π.Ε.Κα.Π. (12/02/2014)

Υπόμνημα που κατατέθηκε από την Π.Ε.ΚΑ.Π. στο Υπουργείο Παιδείας και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ενόψει πανελλήνιας κινητοποίησης - παραστάσεων διαμαρτυσίας για την υποβάθμιση της Πληροφορικής στο δημόσιο σχολείο, στις 12/02/2014.

 

 

Προς: Υπουργό ΠΑΙ.Θ.Π. κ. Κ. Αρβανιτόπουλο

 

 

 

Κοινοποίηση: 1. Υφυπουργό ΠΑΙ.Θ. κ. Σ. Κεδίκογλου

 

2. Υφυπουργό ΠΑΙ.Θ. κ. Κ. Γκιουλέκα

 

3. Γενικό Γραμματέα ΠΑΙ.Θ. κ. Α. Κυριαζή

 

4. Πρόεδρο Ι.Ε.Π. κ. Σ. Γκλαβά

 

5. Διευθυντές Περιφερειακών Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης


 

"Η Πληροφορική Παιδεία στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση"

 

Αξιότιμοι κύριοι,

 

Με το έγγραφό μας αυτό θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ζητήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, όσον αφορά την Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση,

  

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

 

Αυτή τη στιγμή έχουν μεταταχθεί στην πρωτοβάθμια αρκετοί εκπαιδευτικοί πληροφορικής, με διαδικασίες οι οποίες παρέκαμψαν την τυπική, οριζόμενη από το νόμο διαδικασία. Επίσης, εκκρεμεί η έκδοση των αποτελεσμάτων των αιτήσεων εθελοντικών μετατάξεων που έγιναν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου σχολικού έτους και αφορούν στην πλήρωση οργανικών θέσεων που έχουν δημιουργηθεί στην πρωτοβάθμια με την κοινή Υ.Α. 50200/Δ1 (ΦΕΚ 1493/τ.Β'/04-05-2012). Σε όλους τους μεταταχθέντες συναδέλφους έχει γίνει μόνο προσωρινή τοποθέτηση, αγνοώντας τις υπάρχουσες οργανικές θέσεις. Επίσης, ενώ οι κλάδοι ΠΕ19/ΠΕ20 υπάρχουν στην πρωτοβάθμια, το Υπουργείο δεν προχωρά στη δημιουργία οργανικών και τη στελέχωση με εκπαιδευτικούς πληροφορικής στις θέσεις αυτές για όλα τα δημοτικά της χώρας κι όχι μόνο σε λίγα επιλεγμένα πιλοτικά.

 

Οι συνάδελφοι στην πρωτοβάθμια καλούνται να διδάσκουν με πλήρες ωράριο 24 ωρών, έχοντας όμως συνεχή εναλλαγή μαθητών και τάξεων, σε αντίθεση με άλλους συναδέλφους που κάνουν το ίδιο ωράριο σε μία συγκεκριμένη τάξη. Επίσης, ενώ όλα τα μαθήματα είναι εργαστηριακά και διδάσκονται στο εργαστήριο πληροφορικής, δεν αναγνωρίζεται στον εκπαιδευτικό πληροφορικής, Υπεύθυνο Εργαστηρίου, καμία επιβάρυνση από την εργασία αυτή, σε αντίθεση με την δευτεροβάθμια, όπου αναγνωρίζεται εργαστηριακή απασχόληση σε όλους τους τύπους σχολείων.

 

Η Ένωσή μας επιφυλάσσεται αν συνεχιστεί αυτή η χωρίς αιτιολόγηση άνιση αντιμετώπιση των συναδέλφων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση να διεκδικήσει ακόμα και δικαστικά το αυτονόητο, να ισχύσει δηλαδή η εργαστηριακή απασχόληση και για τους συναδέλφους στην πρωτοβάθμια.

 

Επίσης, τα εργαστήρια στην πρωτοβάθμια αλλού υπάρχουν επίσημα κι αλλού δεν υπάρχουν. Έχουμε εργαστήρια που έχουν προέλθει από δωρεές και υπολειτουργούν. Το Υπουργείο προσποιείται ότι δεν το γνωρίζει, αφήνοντας τους πληροφορικούς με πλήρες ωράριο, χωρίς αναγνώριση εργαστηριακής απασχόλησης να βγάζουν το φίδι από την τρύπα, δουλεύοντας συνήθως μετά το πέρας των μαθημάτων και εκτός ωραρίου για να λειτουργήσουν το εργαστήριο που βρήκαν. Ως πότε όμως θα κοροϊδευόμαστε και δεν θα αντιμετωπίζουμε κατάματα τα προβλήματα;

 

Προτείνουμε για την αποτελεσματική εισαγωγή του μαθήματος στα δημοτικά:

 

 • την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος των Ε.Α.Ε.Π. στο σύνολο των δημοτικών σχολείων,

 • τη δημιουργία οργανικών σε όλα τα δημοτικά της χώρας και άμεση πλήρωσή τους με εκπαιδευτικούς πληροφορικής,

 • τη δημιουργία σύγχρονων εργαστηρίων πληροφορικής σε όλα τα δημοτικά,

 • την αναγνώριση σε όλους τους Υπεύθυνους Εργαστηρίων 3ωρης εργαστηριακής απασχόλησης, όπως συμβαίνει και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

  

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

 

Γυμνάσιο

 

Στα πλαίσια της αναβάθμισης της παρεχόμενης πληροφορικής παιδείας, το μάθημα της Πληροφορικής στο γυμνάσιο πιλοτικά αναβαθμίστηκε σε δίωρο, αναγνωρίζοντας έτσι την ανάγκη για την ορθότερη διδασκαλία των μαθημάτων πληροφορικής στο γυμνάσιο. Αποφασίσατε χωρίς καμία αιτιολόγηση να υποβαθμίσετε το μάθημα ξανά σε μονόωρο, αν και η αξιολόγηση του πιλοτικού προγράμματος ήταν θετική. Γιατί τέτοια επίθεση ειδικά στο μάθημα της Πληροφορικής; Η επαναφορά και εφαρμογή του πιλοτικού δίωρου προγράμματος σε όλα τα γυμνάσια της χώρας θα αποτελέσει το πρώτο βήμα προς την διόρθωση των λανθασμένων κινήσεων αυτών.

 

Άλλωστε, στα πλαίσια της προκηρυχθείσας πιστοποίησης στις Τ.Π.Ε., σαφώς δεν επαρκεί ένα μονόωρο μάθημα, αλλά ούτε και η διδασκαλία ενός εκπαιδευτικού σε μεγάλο σύνολο μαθητών είναι αποτελεσματική. Θα πρέπει να υπάρχει δεύτερος εκπαιδευτικός από ένα λογικό αριθμό μαθητών ή το τμήμα να σπάει για την εργαστηριακή διδασκαλία, όπως και παλιότερα εφαρμόστηκε. Με την ορθή και αποτελεσματική διδασκαλία της Πληροφορικής στο γυμνάσιο θα ικανοποιηθεί και ένα πάγιο κοινωνικό αίτημα, της αναγνώρισης χωρίς πρόσθετο κόστος της βασικής γνώσης χρήσης υπολογιστή στους μαθητές, καθώς σήμερα οι μαθητές αναγκάζονται να καταφύγουν σε πιστοποίηση που διενεργείται από ιδιωτικούς φορείς και στοιχίζει στην ελληνική οικογένεια. Θεωρούμε ότι το σχολικό μάθημα της Πληροφορικής έχει διαφορετικούς στόχους από ένα μάθημα προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης στις ΤΠΕ και, ως εκ τούτου, αυτά τα δύο δεν πρέπει να ταυτίζονται. Αν το Υπουργείο επιθυμεί το δημόσιο σχολείο να προετοιμάζει τους μαθητές για τις εξετάσεις πιστοποίησης στις ΤΠΕ, τότε θα πρέπει να προσφέρει προαιρετικά μαθήματα εκτός ωρολογίου προγράμματος, τα οποία θα διδάσκουν καθηγητές Πληροφορικής.

 

Προτείνουμε για την αποτελεσματική διδασκαλία του μαθήματος:

 

 • την εφαρμογή του δίωρου πιλοτικού προγράμματος σε όλα τα γυμνάσια της χώρας,

 • την πρόβλεψη για δημιουργία τμημάτων προαιρετικά, με επιπλέον ώρες διδασκαλίας που θα οδηγούν στην πιστοποίηση των μαθητών του γυμνασίου στις ΤΠΕ, υπό την καθοδήγηση και διδασκαλία του εκπαιδευτικού πληροφορικής.

 • Θέσπιση Κρατικού Πιστοποιητικού στις ΤΠΕ, για το οποίο μπορεί να εξεταστεί οποιοσδήποτε.

 • Οποιοδήποτε Κρατικό Πιστοποιητικό στις ΤΠΕ θα πρέπει απαραιτήτως να είναι ανεξάρτητο από συγκεκριμένες εφαρμογές ή, ακόμα καλύτερα, να αφορά εφαρμογές ανοικτού κώδικα.

  

Γενικό Λύκειο

 

Επανερχόμαστε επίσης στο θέμα της κατάργησης των μαθημάτων πληροφορικής από το Γενικό Λύκειο και της υποβάθμισης της Πληροφορικής Παιδείας. Ζήσαμε όλοι το θέατρο του παραλόγου το καλοκαίρι που πέρασε, όπου το Υπουργείο προσπάθησε να καταργήσει την Πληροφορική στο Γενικό Λύκειο και τελικά μετά από πολλές αντιδράσεις, έμεινε απλά στην υποβάθμισή της, μειώνοντας σχεδόν στο μισό τις προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας και καταργώντας τα μαθήματα κατεύθυνσης που υπήρχαν.

 

Θεωρούμε αδιανόητο για την εποχή μας, την εποχή της τεχνολογίας και της ψηφιακής εξέλιξης να μην διδάσκεται μάθημα γενικής παιδείας Πληροφορικής σε όλες τις τάξεις του Λυκείου. Υπάρχει μια κακώς εννοούμενη ταύτιση της Πληροφορικής ως Επιστήμης με τη χρήση της ως εργαλείου στους υπολογιστές (Τ.Π.Ε.), με αποτέλεσμα να υπάρχουν αντίστοιχες στρεβλώσεις στη διδασκαλία μαθημάτων. Η Επιστήμη των Υπολογιστών μπήκε μετά από τρομερές αντιδράσεις σκεπτόμενων ανθρώπων, φορέων, ενώσεων, πανεπιστημιακών και τμημάτων τριτοβάθμιας ως μονόωρο (!) μάθημα στην Β' Λυκείου, ρίχνοντας στάχτη στα μάτια των αντιδρώντων. Θεωρούμε ότι το ελάχιστο που πρέπει να υπάρξει είναι δύο ώρες μάθημα Γενικής Παιδείας σε όλες τις τάξεις, υπενθυμίζοντας ότι στην Α΄ Λυκείου ακόμα διδάσκεται ως επιλογής.

 

Επίσης, με μια ακόμα αιφνιδιαστική κίνηση χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση, το Υπουργείο Παιδείας κατάργησε τη συνδιδασκαλία στα εργαστηριακά μαθήματα Πληροφορικής του Λυκείου, θεωρώντας ότι ένας εκπαιδευτικός επαρκεί να διδάξει εργαστηριακά σε 27 και πλέον μαθητές!

 

Η Ένωσή μας, καθώς και πολλοί άλλοι φορείς, ενώσεις, πανεπιστημιακοί έχουν καταθέσει ολοκληρωμένες προτάσεις για τη σωστή διδασκαλία της Πληροφορικής. Η διδασκαλία της Πληροφορικής θα πρέπει να αποκτήσει το κύρος που της αναλογεί και που αναγνωρίζεται από την κοινωνία στο σύνολό της. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό μπορεί να γίνει και χωρίς πρόσθετο οικονομικό κόστος, αξιοποιώντας τους εκπαιδευτικούς του κλάδου μας και τις προτάσεις μας.

 

Τέλος, είναι αδιανόητο όταν υπάρχουν τόσα πολλά τμήματα Πληροφορικής, που αποτελούν από μόνα τους μια κατεύθυνση σπουδών, η Επιστήμη των Υπολογιστών να μην διδάσκεται ως μάθημα κατεύθυνσης και πανελλαδικά εξεταζόμενο. Σε αυτό συνηγορούν τόσα άρθρα πανεπιστημιακών δασκάλων και τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία απλά αγνοήσατε. Αν δεν γνωρίζουν οι ενώσεις πληροφορικής, οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ποιο είναι το απαιτούμενο μάθημα που θέλουν να έχει διδαχθεί και εξεταστεί ο υποψήφιος φοιτητής, τότε ποιος γνωρίζει;

 

Προτείνουμε για την αποτελεσματική διδασκαλία της Πληροφορικής στο ΓΕ.Λ.:

 

 • εισαγωγή δίωρου μαθήματος Γενικής Παιδείας στην Α' τάξη,

 • αναβάθμιση του μαθήματος Γενικής Παιδείας σε δίωρο στη Β' τάξη,

 • επαναφορά της συνδιδασκαλίας ή τον χωρισμό του τμήματος στα μαθήματα που διδάσκονται στο εργαστήριο,

 • εισαγωγή μαθημάτων κατεύθυνσης στην Β' και Γ΄ τάξη, τα οποία θα εξετάζονται για την εισαγωγή μαθητών σε σχολές πληροφορικής ή/και θετικών ? τεχνολογικών επιστημών.

  

Επαγγελματικό Λύκειο

 

Στο Επαγγελματικό Λύκειο χωρίς επίσης καμία επιστημονική τεκμηρίωση το μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής δεν είναι τετράωρο σε όλους τους Τομείς στην Α' τάξη. Επίσης, αφού είναι μάθημα τομέα στην ουσία, και από τη φύση και το αντικείμενό του εργαστηριακό, θα πρέπει να χαρακτηριστεί και ως τέτοιο.

 

Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας στη Β? και Γ? Τάξη θα πρέπει επίσης, κατ' αντιστοιχία με τις παρεχόμενες γνώσεις στα ΓΕ.Λ. να είναι τουλάχιστον δίωρα. Επίσης, στα εργαστηριακά μαθήματα του τομέα Πληροφορικής δεν ισχύει η συνδιδασκαλία στα 13 άτομα όπως ισχύει σε όλες τις άλλες ειδικότητες.

 

Προτείνουμε για την αποτελεσματική διδασκαλία της Πληροφορικής στο ΕΠΑ.Λ.:

 

 • το μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής να είναι τετράωρο σε όλους τους Τομείς στην Α' τάξη,

 • το μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής να χαρακτηριστεί ως εργαστηριακό, να διδάσκεται στο εργαστήριο Πληροφορικής και μόνο από εκπαιδευτικούς Πληροφορικής,

 • τα μαθήματα Γενικής Παιδείας στη Β? και Γ? Τάξη να είναι τουλάχιστον δίωρα,

 • στα εργαστηριακά μαθήματα του τομέα Πληροφορικής να διορθωθεί η στρέβλωση που υπάρχει για τη συνδιδασκαλία.

 • δημιουργία αυτόνομου κύκλου Πληροφορικής στα ΕΠΑ.Λ., με ανάλογα μαθήματα κατεύθυνσης. Δεν έχει νόημα η διδασκαλία μαθημάτων π.χ. Μηχανολογίας σε σπουδαστές Πληροφορικής. Ειδικότητες με μικρότερο εύρος, όπως π.χ. η Γεωπονία, ανήκουν σε αυτόνομο κύκλο

  

Διακριθέντες μαθητές σε διεθνές επίπεδο

 

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις και την ψήφιση του νομοσχεδίου «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις» που εξαιρεί το μάθημα της πληροφορικής Α.Ε.Π.Π. από τα μαθήματα κατεύθυνσης που εξετάζονται Πανελλήνια για την εισαγωγή των μαθητών μας στα τμήματα πληροφορικής των Ελληνικών Πανεπιστημίων, δεν υποστηρίζεται θεσμικά η καθ' υπέρβαση εγγραφή σε αυτά των Βραβευμένων Μαθητών σε Βαλκανικό και Διεθνές Επίπεδο στις Διεθνείς Ολυμπιάδες και Βαλκανιάδες Πληροφορικής.

  

Εργαστήρια Πληροφορικής (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) - Υπεύθυνοι εργαστηρίων

 

Σε πάρα πολλά σχολεία υπάρχει πεπαλαιωμένος εξοπλισμός στα εργαστήρια πληροφορικής. Υπάρχουν όπως θα γνωρίζετε σχολεία, ιδίως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στα οποία δεν υπάρχουν εργαστήρια ή υπάρχουν υποτυπωδώς πολύ παλιοί υπολογιστές που έχουν προέλθει από δωρεές κτλ. Εκτός από την απαραίτητη αναβάθμιση στον εξοπλισμό, για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία των σχολικών εργαστηρίων, θα πρέπει να αναγνωριστεί στους υπεύθυνους εργαστηρίων και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση η 3ωρη εργαστηριακή απασχόληση. Υπενθυμίζουμε την πλήρη αντίθεσή μας στη μη θεσμοθέτηση της 3ωρης εργαστηριακής απασχόλησης για τα εργαστήρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και την αντίθεσή μας στη δυνατότητα ορισμού ως υπεύθυνων εργαστηρίων πληροφορικής άλλων εκπαιδευτικών εκτός του κλάδου Πληροφορικής ΠΕ19/20. Χωρίς κανένα προφανή λόγο, τα εργαστήρια πληροφορικής στην πρωτοβάθμια αντιμετωπίζονται ως διαφορετικά από αυτά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης! Επίσης, με τη φετινή εγκύκλιο 155327/Γ7/22-10-2013 "Επιλογή και αρμοδιότητες των Υπευθύνων Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. Γυμνασίων, ΓΕΛ Δ/θμιας Εκπ/σης" ανεξήγητα επίσης αγνοούνται τα εργαστήρια Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. των ΕΠΑ.Λ. Τα Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. όπως γνωρίζετε δεν χρησιμοποιούνται μόνο για τα μαθήματα πληροφορικής, αλλά στα πλαίσια της αναμόρφωσης των προγραμμάτων σπουδών χρησιμοποιούνται τόσο στα πλαίσια του Ψηφιακού Σχολείου και της ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία όλων των μαθημάτων, όσο και για τις αυξημένες ανάγκες της Ερευνητικής Εργασίας, που διδάσκεται στην Α' και στη Β΄ τάξη του λυκείου. Αναγνωρίζουμε την οικονομική κατάσταση και τις προσπάθειες εξορθολογισμού που γίνονται, ωστόσο τα εργαστήρια υποστηρίζουν όλο το σχολείο κι όχι μόνο τα μαθήματα πληροφορικής, όπως προαναφέρθηκε. Με λίγες ώρες στους εκπαιδευτικούς εξοικονομούνται πολλά χρήματα από τα ταμεία των σχολείων σε τεχνική υποστήριξη με ιδιώτες.

 

Όπως έχει αναλυθεί παραπάνω αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία συνοχή στην αντιμετώπιση των εργαστηριακών μαθημάτων και των Υπεύθυνων Εργαστηρίων ανά βαθμίδα. Επειδή όλα τα εργαστήρια θέλουν συντήρηση και όλα τα μαθήματα προετοιμασία, προτείνουμε τη δημιουργία κοινής πρακτικής για όλα τα εργαστήρια πληροφορικής είτε στην πρωτοβάθμια είτε στη δευτεροβάθμια. Αυτή τη στιγμή έχουμε στην ουσία τρεις διαφορετικές πολιτικές: άλλη για την πρωτοβάθμια (δεν υπάρχει εργαστηριακή απασχόληση), άλλη για γυμνάσια, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ (3ωρη εργαστηριακή απασχόληση), κι άλλη για εργαστήρια ΣΕΚ (μείωση ωραρίου σε 20 ή 18 ώρες ανάλογα τα έτη υπηρεσίας). Επίσης, αλλού υπάρχει πρόβλεψη για αριθμό μαθητών (π.χ. χωρισμός τμήματος), κι αλλού όχι.

 

Το Υπουργείο Παιδείας για λόγους οικονομίας έχει αυξήσει τον αριθμό μαθητών που μπαίνουν σε ένα εργαστήριο καταστρατηγώντας κανονισμούς ασφάλειας κτηρίων, όπως είναι ο κανονισμός Πυροπροστασίας Κτηρίων (Π.Δ. 71/1988, άρθρο 7), όπως τροποποιήθηκε ?ε την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α'). Η Ένωσή μας επισημαίνει την επικινδυνότητα στην οποία υποβάλλονται πλέον εκπαιδευτικοί και μαθητές κατά την εργαστηριακή τους άσκηση.

 

Προτείνουμε για τη σωστή λειτουργία των εργαστηρίων πληροφορικής σε όλους τους τύπους σχολείων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:

 

 • θέσπιση κοινού κανονισμού εργαστηρίου πληροφορικής για όλες τις βαθμίδες,

 • θέσπιση τρίωρης εργαστηριακής απασχόλησης για όλους τους υπεύθυνους εργαστηρίων για όλες τις βαθμίδες,

 • θέσπιση χωρητικότητας εργαστηρίου μετά την οποία θα σπάει το τμήμα, λαμβάνοντας υπόψη έναν τυπικά αποδεκτό αριθμό μαθητών ανά θέση εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη όμως και το μέγεθος του εργαστηρίου ώστε να τηρούνται όλοι οι ισχύοντες κανονισμοί ασφάλειας, υγιεινής και πυροπροστασίας. Οι θέσεις εργασίας και η χωρητικότητα του εργαστηρίου θα πιστοποιούνται από το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., ώστε να λαμβάνονται υπόψη και ζημιές κτλ. Αυτά θα ισχύουν για τα εργαστήρια πληροφορικής όλων των βαθμίδων.

 • θέσπιση μέγιστου αριθμού μαθητών για εισαγωγή δεύτερου εκπαιδευτικού. Σε μεγάλα εργαστήρια με πολλές θέσεις εργασίας θα χωρούν πολλοί μαθητές. Εκεί θα πρέπει να εισάγεται δεύτερος εκπαιδευτικός για συνδιδασκαλία. Θεωρούμε ότι το όριο θα πρέπει να είναι τα 14 άτομα για όλες τις βαθμίδες.

 • εκσυγχρονισμός εργαστηρίων πληροφορικής με ηλικία πάνω από 10 έτη.

 • δημιουργία νέου εργαστηρίου "υλικού" για το ΕΠΑ.Λ., για την ειδικότητα Τεχνικών Η/Υ και δικτύων.

 • απόδοση κεντρικού ρόλου στα ΚΕΠΛΗΝΕΤ με αύξηση στελέχωσης, παροχή σύγχρονων τεχνικών δυνατοτήτων για την στήριξη των υποδομών των σχολείων και ανάθεση αναβαθμισμένων αρμοδιοτήτων.

  

Θέματα εκπαιδευτικών ΠΕ19/ΠΕ20

  

Επιμόρφωση

 

Ένα σημαντικό ακόμα θέμα, εκτός από την ποιοτική αναβάθμιση των διδασκόμενων μαθημάτων σε αριθμό ωρών και περιεχόμενο, είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πληροφορικής. Θεωρούμε λογικό να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τη δημιουργία τμημάτων για την επιμόρφωση Β' επιπέδου των εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΠΕ19/ΠΕ20 και υποχρέωση του Υπουργείο να προβλέψει να μπορούν να καλυφθούν στην επιμόρφωση όλοι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί του κλάδου. Επίσης, μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί καμία μέριμνα για τη δυνατότητα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές, όπως η νησιωτική χώρα. Τι θα γίνει για αυτούς; Όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να υπάρξει δυνατότητας αξιοποίησης της τεχνολογίας και των σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας (τηλεεκπαίδευση, εξ' αποστάσεως εκπαίδευση και ηλεκτρονική μάθηση) και για αυτούς, σε άλλη περίπτωση θα αποτελεί διάκριση εις βάρος τους, καθώς εκτός από τον αποκλεισμό τους στην επιμόρφωση θα υπολείπονται και σε μοριοδότηση για μελλοντικές θέσεις ευθύνης σε σύγκριση με συναδέλφους τους που υπηρετούν σε αστικά κέντρα και δύναται να παρακολουθήσουν οποιαδήποτε επιμόρφωση διά ζώσης.

 

Επίσης, εφόσον δεν υπάρξει ικανός αριθμός θέσεων για όλους ανεξαιρέτως τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς σε οποιοδήποτε πρόγραμμα επιμόρφωσης, είναι απλά άδικο και σε δεύτερη θεώρηση εκ του πονηρού, να μοριοδοτείται σε θέσεις ευθύνης η ?τυχαιότητα? με την οποία επιμορφώνονται οι εκπαιδευτικοί. Καταστρατηγείται η αρχή της ισονομίας και των ίσων ευκαιριών στη μάθηση και αξιολόγηση.

 

Προτείνουμε:

 

 • την πρόβλεψη να έχουν δικαίωμα για επιμόρφωση όλοι οι εκπαιδευτικοί κι όχι μόνο αυτοί στα μεγάλα αστικά κέντρα, αξιοποιώντας την τεχνολογία και την εξ' αποστάσεως εκπαίδευση,

 • την πρόβλεψη για ικανό αριθμό τμημάτων επιμόρφωσης για όλους ώστε και να επιμορφωθούν όσοι θέλουν και να υπάρξει λογική στη μοριοδότηση

   

Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής

 

Όπως έχουμε και παλιότερα αναφέρει, θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει επίσημα η αναγνώριση των Συμβούλων Πληροφορικής ΔΕ και για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, από τη στιγμή που επίσημα έχει θεσπιστεί κλάδος πληροφορικής στην πρωτοβάθμια.

 

Επίσης, μιας και ο αριθμός των σχολείων όπου υπηρετούν εκπαιδευτικοί πληροφορικής έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, θα πρέπει αντίστοιχα να αυξηθεί κι ο αριθμός των Σχ. Σ. Πληροφορικής. Έχουμε ακόμα Σχ.Σ. που είναι υπεύθυνοι για 2 νομούς ή για 600-700 εκπαιδευτικούς πληροφορικής!

 

Τέλος, ως Σχ. Σ. κρίνονται μόνο εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ19, ενώ τα μαθήματα διδάσκονται και από εκπαιδευτικούς ΠΕ20.

 

Προτείνουμε:

 

 • αύξηση του πλήθους των Σχολικών Συμβούλων Πληροφορικής ώστε να αντιστοιχεί ένας σε κάθε ΔΔΕ,

 • διεύρυνση των αρμοδιοτήτων των Σχολικών Συμβούλων Πληροφορικής και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ή ορισμός νέων Συμβούλων με αποκλειστική αρμοδιότητα την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση,

 • ένταξη των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ20 Πληροφορικής ΤΕΙ για σχ. συμβούλους

  

Πιστοποίηση Α' Επιπέδου, Παιδαγωγική Επάρκεια, κ.ά.

 

Ένα πρόβλημα που συνεχώς ανακύπτει είναι η πιστοποίηση Α' επιπέδου για τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής. Το Υπουργείο (καλώς) δεν έδωσε το δικαίωμα σε εκπαιδευτικούς Πληροφορικής να συμμετέχουν στην επιμόρφωση Α' επιπέδου ως επιμορφούμενοι, καθώς ήταν οι επιμορφωτές των άλλων κλάδων, δεν έχει όμως με νομοθετική ρύθμιση αναγνωρίσει την ιδιότητα αυτή, θέτοντας θέματα όπως η μη αναγνώριση των πληροφορικών ως έχοντες πιστοποίηση Α' επιπέδου, ενώ οι μαθητές τους την έχουν!

 

Επίσης, θα θέλαμε για άλλη μια φορά να επισημάνουμε το θέμα των διορισμών των διοριστέων του ΑΣΕΠ του 2008, αλλά και της εξόφθαλμης αναγνώρισης της παιδαγωγικής επάρκειας μόνο ενός τμήματος Πληροφορικής από τα περίπου 40 της χώρας. Μάλιστα, η αναγνώριση αυτή έχει βασιστεί σε γνωμοδότηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για ένα μέρος αποφοίτων του τμήματος (συγκεκριμένων ετών εισαγωγής) και με αναιτιολόγητη απόφαση συμπεριέλαβε εσαεί όλους τους αποφοίτους του τμήματος. Άποψή μας αποτελεί ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν όλα τα τμήματα Πληροφορικής στις καθηγητικές σχολές, όπου ανήκουν και αντίστοιχα τμήματα Μαθηματικών, Φυσικών κτλ και αντίστοιχα στα νέα προγράμματα σπουδών να εναρμονιστούν κατευθύνσεις εκπαίδευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 3848/2010.

 

Τέλος, θέτουμε το θέμα της ενοποίησης των δύο κλάδων ΠΕ19-ΠΕ20 ώστε να διορθωθούν στρεβλώσεις που έχουν να κάνουν με τις επιλογές στελεχών, διορισμούς κτλ.

 

Προτείνουμε:

 

 • νομοθετική ρύθμιση που κατοχυρώνει τους εκπαιδευτικούς πληροφορικής ως έχοντες πιστοποίηση Α' επιπέδου στις ΤΠΕ,

 • την ενοποίηση των κλάδων ΠΕ19-ΠΕ20,

 • τον άμεσο διορισμό των επιτυχόντων του ΑΣΕΠ 2008,

 • τη διόρθωση της στρέβλωσης να αναγνωρίζεται ένα και μόνο τμήμα Πληροφορικής ως παιδαγωγικά επαρκές, εφόσον ακολουθούν όλα πανομοιότυπο πρόγραμμα σπουδών

  

Επίλογος

 

Συνοψίζοντας, για να διδαχθεί ολοκληρωμένα και ποιοτικά το αντικείμενό μας, θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικό δίωρο μάθημα Πληροφορικής από το δημοτικό και οπωσδήποτε μέχρι και την Γ' Λυκείου, χωρίς διακοπή, που θα ξεκινά εστιάζοντας σε δεξιότητες χρήσης υπολογιστών, θα προχωρά σε μεγαλύτερες ηλικίες καλλιεργώντας την υπολογιστική σκέψη και τις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και θα συνεχίζει εμβαθύνοντας σταδιακά στις θεμελιώδεις έννοιες και μεθοδολογίες της επιστήμης της Πληροφορικής.

 

Για τους μαθητές που επιθυμούν να εισαχθούν σε πανεπιστημιακά τμήματα τεχνολογικού προσανατολισμού θα πρέπει να υπάρχει πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα Αλγοριθμικής και Προγραμματισμού. Δεκάδες καθηγητές τέτοιων τμημάτων έχουν υπογραμμίσει με ανακοινώσεις τους την σημασία που έχει ένα τέτοιο εισαγωγικό μάθημα για τους νέους φοιτητές τους.

 

Θα πρέπει να προχωρήσουμε σε εκπόνηση νέων, σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών για το Γενικό Λύκειο και το ΕΠΑ.Λ., με ουσιαστική συμμετοχή της ΠΕΚΑΠ στη διαμόρφωσή τους. Επίσης, θα πρέπει να συγγραφούν σχολικά εγχειρίδια για ένα ενιαίο μάθημα Πληροφορικής γενικής παιδείας για τις τρεις τάξεις του Γενικού Λυκείου, αλλά και να συγγραφούν νέα σχολικά εγχειρίδια, τόσο για τα υφιστάμενα όσο και για τα νεοεισαγόμενα μαθήματα ειδικότητας Πληροφορικής των ΕΠΑΛ.

 

Κλείνοντας, θα θέλαμε για άλλη μια φορά να επισημάνουμε το θέμα των διορισμών των διοριστέων του ΑΣΕΠ του 2008, αλλά και της εξόφθαλμης αναγνώρισης της παιδαγωγικής επάρκειας μόνο ενός τμήματος Πληροφορικής από τα περίπου 40 της χώρας. Μάλιστα, η αναγνώριση αυτή έχει βασιστεί σε γνωμοδότηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για ένα μέρος αποφοίτων του τμήματος (συγκεκριμένων ετών εισαγωγής) και με αναιτιολόγητη απόφαση συμπεριέλαβε εσαεί όλους τους αποφοίτους του τμήματος. Άποψή μας αποτελεί ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν όλα τα τμήματα Πληροφορικής στις καθηγητικές σχολές, όπου ανήκουν και αντίστοιχα τμήματα Μαθηματικών, Φυσικών κτλ και αντίστοιχα στα νέα προγράμματα σπουδών να εναρμονιστούν κατευθύνσεις εκπαίδευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 3848/2010.

 

Ελπίζουμε ότι η νέα ηγεσία του Υπουργείου θα σταθεί επιτέλους στο ύψος των περιστάσεων μακριά από μικροκομματικές αντιλήψεις και πελατειακές τακτικές, αποφασίζοντας με γνώμονα μόνο το καλό των μαθητών και αυριανών πολιτών, κάτι που δυστυχώς δεν έκανε στο πρόσφατο διάστημα ? το Υπουργείο Παιδείας υποβάθμισε τη διδασκαλία της πληροφορικής παιδείας στη δημόσια εκπαίδευση, αλλά στην ουσία απαξιώθηκε στα μάτια της κοινωνίας, των εκπαιδευτικών και των μαθητών.

 

Αγωνιώντας για το μέλλον της εκπαίδευσης,

 

Το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π.

 

[Αρχική δημοσίευση]