Στήριξη ΣΕΠΕ στην απόφαση ένταξης της διδασκαλίας του μαθήματος της Πληροφορικής στο Νέο Λύκειο (13/11/2014)

Στήριξη ΣΕΠΕ στην απόφαση ένταξης της διδασκαλίας του μαθήματος της Πληροφορικής στο Νέο Λύκειο

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων να προσθέσει, με τροπολογία, το μάθημα της Πληροφορικής στις ομάδες μαθημάτων προσανατολισμού και Επιστημονικού Πεδίου Εξειδίκευσης (ΕΠΕ) του Νέου Λυκείου.

 

Επιπλέον, ο ΣΕΠΕ σημειώνει πως με την τροπολογία αυτή επιβεβαιώνονται οι προσπάθειες και παρεμβάσεις στις οποίες έχει προβεί ο Σύνδεσμος από το 2011 σε θεσμικό επίπεδο, ζητώντας την αναίρεση της κατάργησης του μαθήματος της Πληροφορικής και ταυτόχρονα την αναβάθμιση της διδασκαλίας του.

 

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί πως η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και της επιστήμης της πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών αποτελεί βασικό άξονα της στρατηγικής του ΣΕΠΕ, με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας, που αποτελεί το σοβαρότερο αντίκτυπο της οικονομικής ύφεσης που διανύουμε. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, όπου σε όλους τους τομείς της έρευνας και της ανάπτυξης οι τεχνολογίες της πληροφορικής βρίσκονται στον πυρήνα  των επιστημονικών εξελίξεων, οι ευκαιρίες που δημιουργούνται μέσω της ανάπτυξης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, των επιστημών, της μηχανικής και των μαθηματικών είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού δυναμικού. Παράλληλα, παρά τα ψηλά ποσοστά ανεργίας, η αύξηση του αριθμού των ψηφιακών θέσεων απασχόλησης υπερβαίνει κάθε χρόνο τις 100.000 και εκτιμάται ότι μέχρι το 2020, 1.000.000 θέσεις εργασίας στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών θα παραμείνουν κενές ακριβώς λόγω αυτής της αναντιστοιχίας.

 

Τέλος, ο ΣΕΠΕ με στόχο τη στήριξη της νέας γενιάς καθώς και της Ελληνικής κοινωνίας υπογραμμίζει πως θα συνεχίσει την προσπάθεια του να παρουσιάσει τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών ως έναν κόσμο γνώσης και εμπειρίας, πολλαπλών ικανοτήτων και δυνατοτήτων, στον οποίο μπορούν να εντρυφήσουν οι μαθητές των ελληνικών σχολείων χωρίς περιορισμούς και προσκόμματα, με σωστή καθοδήγηση και επίβλεψη.

 

 

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας ιδρύθηκε το Μάρτιο του 1995. Ο ΣΕΠΕ, ως θεσμικός συνομιλητής και εταίρος της πολιτείας παρέχει έγκυρη και υπεύθυνη γνωμοδότηση για τη βέλτιστη αξιοποίηση της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με στόχο την ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας. Τα μέλη του ΣΕΠΕ είναι επιχειρήσεις του κλάδου Ψηφιακής Τεχνολογίας απ? όλη την Ελλάδα που παρέχουν εργασία σε περισσότερους από 100.000 εργαζομένους και εκπροσωπούν περίπου το 95% του συνολικού κύκλου εργασιών της εγχώριας αγοράς, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 4% του ΑΕΠ. Ο ΣΕΠΕ είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Ψηφιακής Τεχνολογίας (DIGITALEUROPE), του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Πληροφορικής (EITO) και του Παγκοσμίου Συνδέσμου Πληροφορικής και Υπηρεσιών (WITSA).

 

[Αρχική δημοσίευση]