Η ΕΠΥ για την Πληροφορική στο Λύκειο (20/08/2013)

Η Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΠΥ) ενημερώθηκε με ιδιαίτερη έκπληξη και δυσαρέσκεια σχετικά με το πρόγραμμα του Ενιαίου και Τεχνολογικού Λυκείου το οποίο περιέχεται στο υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου (ΣΝ). Επίσης δυσαρέσκεια και κατάπληξη προκάλεσε ο χρόνος που επελέγη να τεθεί το ΣΝ σε διαβούλευση, εν μέσω των θερινών διακοπών των συναδέλφων καθηγητών.
Η ΕΠΥ εδώ και πάνω από 25 χρόνια διοργανώνει τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πληροφορική (ΠΔΠ). Ο διαγωνισμός αυτός απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου και αφορά σε προβλήματα αλγοριθμικής σκέψης στα οποία οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν χρησιμοποιώντας γλώσσες προγραμματισμού. Από τον ΠΔΠ βγαίνει η Εθνική Ομάδα Πληροφορικής η οποία εκπροσωπεί τη χώρα μας σε διεθνείς διαγωνισμούς (International Olympiad on Informatics, Balkan Olympiad on Informatics). Η προσπάθεια αυτή, την οποία έχει καταβάλλει η ΕΠΥ σε συνεργασία και με την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας έχει αποφέρει μέχρι τώρα περισσότερα από 25 μετάλλια στη χώρα μας, τα οποία την τοποθετούν στο στερέωμα των χωρών με ύπαρξη στο αγωνιστικό γίγνεσθαι.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση της επιτυχημένης αυτής πορείας είναι η διατήρηση και ενίσχυση των μαθημάτων πληροφορικής στο Γυμνάσιο, Γενικό και Τεχνολογικό Λύκειο, και των συναδέλφων Καθηγητών Πληροφορικής, οι οποίοι θα στηρίξουν και θα ανδρώσουν την προσπάθεια αυτή.
Θεωρούμε περιττό να αναφέρουμε ότι η ανάπτυξη υψηλής στάθμης επιστημόνων πληροφορικής αποτελεί μοχλό ανάπτυξης της χώρας. Χώρες οι οποίες δίνουν βάση στην ανάπτυξη (ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα κ.λπ.) έχουν φροντίσει όχι μόνο για την εισαγωγή μαθημάτων πληροφορικής σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, αλλά και για τη δημιουργία ειδικών σχολείων (σε αντιστοιχία με τα μουσικά σχολεία) τα οποία δίνουν έμφαση στην εκπαίδευση στην Πληροφορική και εντοπίζουν και αξιοποιούν ταλέντα στο συγκεκριμένο αντικείμενο, καθώς επίσης και ότι.
Η ΕΠΥ συμφωνεί με την τελευταία ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης καθηγητών πληροφορικής (ΠΕΚΑΠ) στα σημεία και στις αλλαγές που προτείνονται και όπου με σαφήνεια επισημαίνεται ότι η συνεισφορά των μαθημάτων της Πληροφορικής στην παροχή ολοκληρωμένης παιδείας στους μαθητές του Ελληνικού σχολείου είναι πολύ σημαντική.
Η διδασκαλία της Πληροφορικής στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση συμβάλει στον τεχνολογικό αλφαβητισμό των μαθητών ώστε να μπορούν να αντιληφθούν έννοιες της Πληροφορικής αλλά και να χρησιμοποιούν λογισμικό για την συλλογή, επεξεργασία, σύνθεση και παρουσίαση της πληροφορίας.  Επιπλέον η διδασκαλία της αλγοριθμικής, βοηθά στην καλλιέργεια της αναλυτικής και συνθετικής σκέψης, στην ενεργοποίηση της δημιουργικότητας και της φαντασίας καθώς και στη απόκτηση ικανοτήτων μεθοδολογικού χαρακτήρα.
Θα πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι η Πληροφορική αποτελεί θεμέλιο λίθο στην προσπάθεια ανάπτυξης ποιοτικών και ανταγωνιστικών υπηρεσιών.  Για το λόγο αυτό χρειαζόμαστε τόσο ανθρώπους που να αντιλαμβάνονται και να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες της τεχνολογίας της Πληροφορικής όσο και ανθρώπους με ικανότητες ανάπτυξης ποιοτικού και ανταγωνιστικού λογισμικού. Η εκπαίδευση των ανθρώπων αυτών πρέπει να ξεκινήσει από το Σχολείο.
Με βάση τα παραπάνω θεωρούμε απαραίτητο η Πληροφορική να είναι βασικό μάθημα καθώς και να ενισχυθεί η διδασκαλία της αλγοριθμικής και του προγραμματισμού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΥ

Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Βογιατζής
Επ. Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας

Ο Αντιπρόεδρος
Χρήστος Δουληγέρης
Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά

Η Γενική Γραμματέας
Κλειώ Σγουροπούλου
Αν. Καθηγήτρια ΤΕΙ Αθήνας  

 Ο Ταμίας
Γιάννης Κατωπόδης

Τα μέλη
Χρήστος Φραγκογιάννης
Νέστωρ Ιωαννίδης
Λεωνίδας Σιώζιος  
Παναγιώτης Καραγεώργος

[Αρχική δημοσίευση]