Κοινή παρέμβαση των ΠΕΚΑΠ, ΕΠΕ, ΕΠΥ, ΕΜηΠΕΕ στο σχέδιο νόμου (19/08/2013)

Κοινή θέση των ΕΠΕ, ΕΠΥ, ΕΜηΠΕΕ και ΠΕΚΑΠ στη διαβούλευση για την Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αθήνα, 19 Αυγούστου 2013

Προς:

1) Υπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α Κ. Αρβανιτόπουλο
2) Υφυπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α Σ. Κεδίκογλου
3) Υφυπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α Κ. Γκιουλέκα
4) Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου

 

Αξιότιμοι κύριοι,

στο πλαίσιο της διαβούλευσης που έχει ξεκινήσει για το σχέδιο νόμου "Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων", επικοινωνούμε μαζί σας για να σας υποβάλλουμε τις προτάσεις μας, που θεωρούμε ως απολύτως αναγκαίες, για τη διαμόρφωση μίας υψηλού επιπέδου παρεχόμενης Δημόσιας Παιδείας προς όφελος των μαθητών και της χώρας. Σας ενημερώνουμε ότι στις 9/1/2013 είχαμε καταθέσει, σε συνάντηση με τον τότε υφυπουργό παιδείας κ. Παπαθεοδώρου, κοινό υπόμνημα με τις προτάσεις των επιστημονικών και καθηγητικών ενώσεων ΕΠΕ, ΕΠΥ, ΕΤΠΕ και ΠΕΚΑΠ για το νέο Γενικό Λύκειο [http://db.tt/UwZEPphU] και σε παλαιότερες συναντήσεις έχουν κατατεθεί από όλες τις ενώσεις προτάσεις για το Τεχνολογικό Λύκειο.

Οι σύγχρονοι ιστορικοί έχουν χαρακτηρίσει την ιστορική εποχή που διανύουμε ως η "Εποχή της Πληροφορίας" (Information Era), τονίζοντας έτσι ότι η ευελιξία με την οποία ένα Έθνος χειρίζεται και αξιοποιεί την Πληροφορία, αποτελεί κριτήριο για την ίδια του την επιβίωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε πλήθος προσφάτων θέσεών της, αναφέρεται στην κρισιμότητα της ψηφιακής οικονομίας ως παράγοντα ανάπτυξης και διατήρησης της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής οικονομίας. Σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες αναβαθμίζεται η παρεχόμενη Πληροφορική Παιδεία για την αναβάθμιση του ίδιου του σχολείου ως βασικού παράγοντα κοινωνικής, τεχνολογικής και οικονομικής προόδου κάθε σύγχρονης κοινωνίας. Δυστυχώς στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια με ένα σωρό παραλείψεων αλλά και λανθασμένων παρεμβάσεων, ενάντια σε κάθε επιστημονική και παιδαγωγική λογική, κινούμαστε στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση υποβαθμίζοντας την παρεχόμενη Πληροφορική Παιδεία.

Ας αποτελέσει λοιπόν, το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, την ευκαιρία να διαμορφώσουμε τις βάσεις για ένα σύγχρονο σχολείο που παρέχει στον μαθητή την απαραίτητη Πληροφορική Παιδεία για να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις της "Εποχής της Πληροφορίας" ως μελλοντικός Πολίτης, Επιστήμονας και Επαγγελματίας, ως ισότιμος συμμέτοχος στην Κοινωνία της Γνώσης που διαμορφώνεται.

Ζητάμε λοιπόν, ως απολύτως αναγκαίες αλλαγές, στο υπό διαβούλευση σχέδιο τα εξής:

 

Γενικό Λύκειο (Άρθρα 2, 3, 4)

Α' Λυκείου:

(άρθρο 2) Το μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής, δύο (2) ωρών, να είναι μέρος του κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α' Λυκείου και όχι μάθημα επιλογής. Στο μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής, ο μαθητής θα πρέπει όχι μόνο να γνωρίσει και να κατανοήσει την ορθή χρήση ενός συνόλου από απαραίτητες εφαρμογές της Πληροφορικής αλλά και να αναπτύξει ώριμη "ψηφιακή συμπεριφορά" που θα του επιτρέψει να ενταχθεί και να λειτουργήσει ως πολίτης των μελλοντικών ψηφιακών κοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό το μάθημα θα πρέπει να περιλαμβάνει ζητήματα όπως η ασφαλής χρήση των δικτύων, του διαδικτύου και των υπηρεσιών τους (ασφαλή επικοινωνία και ασφαλείς συναλλαγές, εργαλεία συνεργατικότητας και δυναμική των ψηφιακών κοινοτήτων, ηλεκτρονική διακυβέρνηση και δημοκρατία, ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα, ζητήματα ψηφιακής ηθικής κλπ).

Β' Λυκείου

(άρθρο 2) Προσθήκη μαθήματος Επιστήμη Υπολογιστών/Αλγοριθμική, δύο (2) ωρών, ως μάθημα του κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Β' Λυκείου. Στο μάθημα αυτό ο μαθητής θα διδάσκεται τις βασικές αρχές της επιστήμης υπολογιστών και θα εισάγεται στην αλγοριθμική αναπτύσσοντας την κριτική, αναλυτική και συνθετική του σκέψη και τη δημιουργικότητά του.

Γ' Λυκείου

Α) (άρθρο 2) Προσθήκη μαθήματος Επιστήμη Υπολογιστών/Ανάλυση και Σχεδίαση Αλγορίθμων, Προγραμματισμός, ως μάθημα της Ομάδας Προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών (που στην πραγματικότητα θα έπρεπε να μετονομαστεί σε Ομάδα Προσανατολισμού των Θετικών και Τεχνολογικών Σπουδών). Το μάθημα αυτό έχει σημαντικά οφέλη, τα οποία δεν προσφέρει κανένα από τα υπόλοιπα μαθήματα, στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του μαθητή στην ανάλυση, κατανόηση και επίλυση προβλημάτων, καταστάσεων αλλά και εννοιών, που γνωρίζει είτε κατά τη διάρκεια των μαθημάτων του στην Γ' τάξη, είτε στις μετέπειτα σπουδές του σε οποιαδήποτε τμήμα Θετικών και Τεχνολογικών σπουδών της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Β) (άρθρο 4) Για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση στο Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης (Ε.Π.Ε.) Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, ανάλογα με τα τμήματα που επιθυμεί να σπουδάσει ο μαθητής να μπορεί να επιλέξει, για το που θα εξεταστεί, ανάμεσα στην Χημεία και την Επιστήμη Υπολογιστών/Ανάλυση και Σχεδίαση Αλγορίθμων, Προγραμματισμός. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μισές περίπου σχολές του μηχανογραφικού ανήκουν σε αυτό το πεδίο, θα μπορούσε να εξεταστεί η δυνατότητα διαχωρισμού του σε 2 διακριτά πεδία, Ε.Π.Ε. Θετικών και Ε.Π.Ε. Τεχνολογικών, στο πρώτο από τα οποία θα ήταν εξεταζόμενο η Χημεία και στο δεύτερο η Επιστήμη Υπολογιστών/Ανάλυση και Σχεδίαση Αλγορίθμων, Προγραμματισμός. Σε κάθε περίπτωση είναι αδιανόητο ένας μαθητής που επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές του σε ένα τμήμα Θετικών και Τεχνολογικών σπουδών της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να μην εξετάζεται στην Επιστήμη Υπολογιστών/Ανάλυση και Σχεδίαση Αλγορίθμων, Προγραμματισμός, όταν στην συντριπτική πλειοψηφία των τμημάτων της κατεύθυνσης Θετικών και Τεχνολογικών σπουδών (εξαιρώντας ακόμα και όλα τα τμήματα Πληροφορικής) τα μαθήματα Αλγοριθμικής και Προγραμματισμού παρέχουν απαραίτητες γνώσεις και είναι στο βασικό πρόγραμμα σπουδών, ενώ άλλα μαθήματα, που περιέχονται στο σχέδιο νόμου ως εξεταζόμενα, δεν είναι.

Επισημαίνουμε για πολλοστή φορά ότι τα μαθήματα Πληροφορικής, ιδιαίτερα στη βαθμίδα του Λυκείου όπου οι μαθητές είναι σε μία πιο ώριμη μαθησιακά ηλικία, είναι:

  1. Μαθήματα που αναπτύσσουν την αναλυτική, κριτική και δημιουργική σκέψη των μαθητών μέσα από τη μεθοδολογία ανάλυσης, σχεδίασης και επίλυσης προβλημάτων. Άλλωστε η γνωστική αξία της διδασκαλίας του προγραμματισμού σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι ευρύτερα αποδεκτή, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του '80.

  2. Μαθήματα απαραίτητα για τη μετάβαση από το σχολείο της αποστήθισης και απομνημόνευσης στο σχολείο της δημιουργίας και ανάπτυξης.

  3. Μαθήματα απαραίτητα για τη πληροφορική-ψηφιακή εγγραμματοσύνη-μόρφωση των μαθητών, δηλαδή τη πρακτική γνώση της τρέχουσας υψηλής τεχνολογίας και πως αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να είναι ικανοί να μαθαίνουν, να επικοινωνούν και να εργάζονται αποτελεσματικότερα στην Κοινωνία της Πληροφορίας.

Δηλαδή είναι μαθήματα, η παρουσία των οποίων διασφαλίζει τόσο την έννοια του Γενικού Λυκείου όσο και την επίτευξη των περισσότερων από τους σκοπούς του, όπως αυτοί καταγράφονται στο άρθρο 1 του σχεδίου νόμου.

Επίσης υπενθυμίζουμε την πλήρη αναντιστοιχία της κατάργησης των μαθημάτων Πληροφορικής τόσο με τις παραγωγικές και οικονομικές ανάγκες της χώρας μας, όσο και με τις ανάγκες και απαιτήσεις της ίδιας της κοινωνίας όπως αυτές καταγράφηκαν από μελέτη με θέμα "ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΕΠΙ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ" που έκανε το ίδιο το Υπουργείο (http://1kesyp-v.thess.sch.gr/ereynes/110320_ereyna_gnwmhs_neo_lykeio.pdf). Στην εν λόγω έρευνα, στο ερώτημα "ποια μαθήματα πρέπει να είναι υποχρεωτικά και ποια επιλογής", η Πληροφορική επιλέγεται ως τέταρτη στην σειρά ως υποχρεωτικό μάθημα.

 

Τεχνολογικό Λύκειο (Άρθρα 5, 6, 7, 8, 9)

Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς και ειδικότητες (άρθρο 8):

(άρθρο 8) Η ειδικότητα Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών ανήκει στον τομέα Πληροφορικής και όχι στον Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού. Τα Δίκτυα και οι Τηλεπικοινωνίες αποτελούν περιοχή εξειδίκευσης της Πληροφορικής και ήδη στα περισσότερα τριτοβάθμια τμήματα Πληροφορικής αποτελεί τίτλο μεταπτυχιακής εξειδίκευσης. Μάλιστα στα Ι.Ε.Κ. (άρθρο 25) έχει τοποθετηθεί σωστά ως ειδικότητα του τομέα Πληροφορικής. Πρέπει επιτέλους στις σχολές Πληροφορικής να έχουν δικαίωμα εισαγωγής μόνο οι μαθητές του τομέα Πληροφορικής.

Α' Λυκείου:

Α) (άρθρο 9) Προσθήκη του μαθήματος Επιστήμη Υπολογιστών, δύο (2) ωρών, στην Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών. Η ομάδα αυτή, ενώ είναι ομάδα προσανατολισμού για τον τομέα Πληροφορικής, δεν έχει ούτε ένα μάθημα στο οποίο να μπορούν οι μαθητές να γνωρίσουν τις αρχές τις επιστήμης Υπολογιστών και τις επιμέρους περιοχές της, στο γνωστικό πεδίο των οποίων εντάσσονται και οι ειδικότητες του τομέα που μπορούν να επιλέξουν, ενώ αντιθέτως έχει τα αντίστοιχα μαθήματα για τους άλλους τομείς (αρχές μηχανολογίας, αρχές ηλεκτρολογίας και ηλεκτρονικής, τεχνικό σχέδιο). Επίσης θα μπορούσε να εξεταστεί ο διαχωρισμός της ομάδας αυτής σε δύο διακριτές ομάδες αφού είναι η μοναδική που καλύπτει 5 διαφορετικούς τομείς.

Β) (άρθρο 9) Αλλαγή των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, στην Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών, από δύο (2) ώρες σε τέσσερις (4) ώρες, όπως ακριβώς είναι και στις άλλες ομάδες προσανατολισμού.

Β' και Γ' Λυκείου

(άρθρο 9) Η αναφορά στο άρθρο 9, παράγραφος 2, ότι "Τα μαθήματα ειδικότητας αποτελούνται, κατά προσέγγιση, από 50% θεωρητικό μέρος και 50% εργαστηριακό." δεν αντιστοιχεί πάντοτε στην πραγματικότητα και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα κατά τον καθορισμό των διδακτικών ωρών με υπουργική απόφαση όπως καθορίζεται στην υποπαράγραφο 2, β παρακάτω. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στον τομέα Πληροφορικής στην Β' τάξη, η αναλογία των εργαστηριακών μαθημάτων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 60% έναντι 40% των θεωρητικών, ενώ στην Γ' τάξη τουλάχιστον 70% έναντι 30% των θεωρητικών.

Οι ενώσεις μας αναμένουν την ανταπόκρισή σας στα προφανή αιτήματα της εποχής μας και στις ανάγκες της ίδιας της χώρας και της κοινωνίας για την αξιοποίηση της Πληροφορικής Παιδείας για τη δημιουργία ενός σύγχρονου, υψηλού επιπέδου, Δημόσιου Σχολείου. Είμαστε στη διάθεσή σας, για την παροχή επεξηγήσεων καθώς και πλήρους τεκμηρίωσης για όλες τις προτάσεις μας. Αναμένουμε την πρόσκλησή σας για την διαμόρφωση ενός σύγχρονου επικαιροποιημένου προγράμματος σπουδών για τα μαθήματα Πληροφορικής αλλά και για το επίσης σημαντικό θέμα των αναθέσεων.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των ενώσεων,

ΕΠΕ - Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας

ΕΜηΠΕΕ - Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος

ΕΠΥ - Ελληνική Εταιρία Επιστημόνων & Επαγγελματιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών

ΠΕΚΑΠ - Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής

[Αρχική δημοσίευση]