Διαμαρτυρίες για την Πληροφορική στα σχολεία εκφράζουν πανεπιστημιακοί (16/06/2015)

Διαμαρτυρίες για την Πληροφορική στα σχολεία εκφράζουν πανεπιστημιακοί

Διαμαρτυρίες για την Πληροφορική στα σχολεία εκφράζουν πανεπιστημιακοί
Νίκος Μάστορας  - ΤΑ ΝΕΑ

Οι Πρυτάνεις του Αριστοτελείου Θεσσαλονίκης Περικλής Μήτκας και του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, ο Αναπληρωτής Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών Θωμάς Σφηκόπουλος και δώδεκα πρόεδροι τμημάτων Πληροφορικής ΑΕΙ, απέστειλαν κοινή επιστολή στον υπουργό Παιδείας, με την οποία ζητούν να ενταχθούν όλα τα Τμήματα του επιστημονικού Τομέα της Διαχείρισης/Επεξεργασίας της Πληροφορίας (δηλ. Τμήματα Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικών Η/Υ κλπ.) στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο.

Οι πανεπιστημιακοί ζητούν επίσης να αφαιρεθεί η αναφορά στην Πληροφορική από τον τίτλο του 5ου ΕΠ το οποίο θα ονομάζεται Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας αλλά και να δοθεί δυνατότητα στους μαθητές-υποψήφιους του 2ου ΕΠ να επιλέγουν να εξετάζονται σε Χημεία ή Πληροφορική (ΑΕΠΠ), ανάλογα με τα Τμήματα που στοχεύουν και όπως αυτά έχουν καθορίσει.

Τα Τμήματα της Επιστήμης της Πληροφορικής της χώρας εκφράζουν δια των Προέδρων τους που υπογράφουν την επιστολή, έντονη έκπληξη και διαμαρτυρία τους σχετικά με τις ρυθμίσεις που θεσμοθετήθηκαν και δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 995, τεύχος Β, της 29ης Μαΐου 2015 στο χώρο της Παιδείας και αφορούν στην πρόσβαση των υποψηφίων μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Τμήματα του επιστημονικού Τομέα της Διαχείρισης/Επεξεργασίας της Πληροφορίας (δηλ. Τμήματα Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικών Η/Υ κλπ.).

Η διαφωνία αυτή συνοψίζεται στα δύο παρακάτω σημεία:

1. Στην μη ένταξη πολλών Τμημάτων από αυτά που θεραπεύουν την Επιστήμη της Πληροφορικής στο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, δηλ. στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο (ΕΠ), στο οποίο και ανήκουν. Τουναντίον, πολλά τέτοια τμήματα έχουν ενταχθεί στο 5ο ΕΠ το οποίο έχει ονομασθεί ως Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορική.

2. Στην υποχρέωση των μαθητών που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν σπουδές στον επιστημονικό Τομέα της Διαχείρισης/Επεξεργασίας της Πληροφορίας (δηλ. Τμήματα Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικών Η/Υ κλπ.) μέσω Τμήματος που τυγχάνει να έχει ενταχθεί (σωστά) στο 2ο ΕΠ, να εξετάζονται Πανελλαδικά στο μάθημα της Χημείας αντί της Πληροφορικής της Γ? Λυκείου.