Επιστολή Προέδρων τμημάτων Πληροφορικής προς τον Υπ. Παιδείας (20-04-2015)

Επιστολή Προέδρων τμημάτων Πληροφορικής προς τον Υπ. Παιδείας

Απρίλιος 2015

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με ενδιαφέρον αλλά και ανησυχία οι Καθηγητές στις Σχολές/Τμήματα Πληροφορικής της χώρας παρακολουθούμε αυτές τις ημέρες την προσπάθειά σας να προσφέρετε στους υποψήφιους φοιτητές μας ένα άρτιο, ευέλικτο και δίκαιο σύστημα πρόσβασης στα Ανώτατα Ιδρύματα.

 

Με ?ενδιαφέρον?, γιατί ευελπιστούμε ότι θα επιτύχετε στο εγχείρημα αυτό, εισάγοντας ένα σύστημα που πράγματι θα ανταποκρίνεται στους κόπους και τις ελπίδες των μαθητών και των οικογενειών τους. Με ?ανησυχία?, γιατί με βάση τις πρώτες εξαγγελίες διαπιστώνουμε ότι το προτεινόμενο σύστημα αδικεί την κοινότητα της Πληροφορικής, καθώς περιορίζει σημαντικά τις επιλογές των μαθητών που θα ενδιαφερθούν για σπουδές Πληροφορικής, ενώ ταυτόχρονα τους υποβάλλει στο εξεταστικό άγχος ενός μαθήματος που κατά κανένα τρόπο δεν είναι απαραίτητο για τις μετέπειτα σπουδές τους (την Χημεία).

 

Κύριε Υπουργέ, δεν βρισκόμαστε στο 1980 όπου η έννοια της υπολογιστικής σκέψης και των σπουδών Πληροφορικής πρωτοεμφανίστηκαν χωρίς να προσδιορίζουν επακριβώς τότε την επιστημονική τους αυταξία. Γνωρίζετε πως πολλά εκπαιδευτικά συστήματα παγκόσμια επενδύουν σήμερα στην εκπαίδευση των μαθητών τους στην Πληροφορική από μικρές ακόμη ηλικίες, ευνοώντας την ανάπτυξη της αναλυτικής-υπολογιστικής σκέψης και της κατανόησης του προγραμματισμού, εφόδια που αποτελούν πλέον σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον διεθνή οικονομικό στίβο.

 

Κύριε Υπουργέ, σας καλούμε να μην υποβαθμίσετε τις σπουδές Πληροφορικής και να εστιάσετε με προσοχή στο πρόβλημα που δημιουργεί το προτεινόμενο σύστημα και το οποίο κατά τη γνώμη μας συνοψίζεται στα εξής:
Α) Οι Σχολές/Τμήματα Πληροφορικής και τα Πολυτεχνικά Τμήματα (Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών, και Μηχανικοί Η/Υ) αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Σχολών Θετικών Επιστημών και θα πρέπει να ανήκουν στο 2ο επιστημονικό πεδίο που προβλέπει το σύστημα. Η σύνδεση της Πληροφορικής με σπουδές οικονομικής κατεύθυνσης (όπως γίνεται στο 5ο πεδίο) δημιουργεί παρανοήσεις επιστημολογικής φύσης για την Πληροφορική και πιθανότατα αποπροσανατολισμό των μαθητών.
Β) Οι μαθητές που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν σπουδές Πληροφορικής θα πρέπει όχι μόνον να διδάσκονται αλλά και να εξετάζονται Πανελλαδικά στο μάθημα Πληροφορικής (ΑΕΠΠ) της Γ Λυκείου. Για να αντιμετωπιστεί η δυσλειτουργία αυτή στην παρούσα εκδοχή του συστήματος προτείνουμε όπως οι μαθητές-υποψήφιοι στο 2ο επιστημονικό πεδίο να επιλέγουν και να εξετάζονται σε Χημεία ή Πληροφορική (ΑΕΠΠ) και η επιλογή τους αυτή να τους επιτρέπει την πρόσβαση στις αντίστοιχες Σχολές/Τμήματα που έχουν δηλώσει Χημεία ή Πληροφορική ως προαπαιτούμενο μάθημα.

 

Κύριε Υπουργέ, έχουμε την πεποίθηση πως θα εξετάσετε το ζήτημα με τη δέουσα προσοχή καθώς δεν αποτελεί απλά μια λεπτομέρεια του προτεινόμενου συστήματος αλλά ουσιαστική ρύθμιση η οποία θα επηρεάσει αποφασιστικά τόσο τις επιλογές και σπουδές χιλιάδων μαθητών, όσο και την ποιότητα εκπαίδευσης που παρέχουν οι Σχολές/Τμήματα Πληροφορικής της χώρας.

 

Με τιμή,

 

  1. Ιωάννης Βλαχάβας, Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  2. Ιωάννης Σταυρακάκης, Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  3. Παναγιώτης Μποζάνης, Πρόεδρος Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  4. Παναγιώτης Δεμέστιχας, Πρόεδρος Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιά
  5. Παναγιώτης Τσακαλίδης, Πρόεδρος Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
  6. Παναγιώτης Τραχανιάς, Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
  7. Μάρω Βλαχοπούλου, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Πληροφορίας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  8. Βασίλειος Πλαγιανάκος, Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  9. Νικόλαος Σαγιάς, Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

[Αρχική δημοσίευση]