Το ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης (Καθηγητές Πληρ/κής) για το μάθημα της Πληροφορικής στα σχολεία (30/08/2013)

Στη δύσκολη συγκυρία στην οποία βρίσκεται η χώρα μας η τεχνολογία οφείλει να χρησιμεύσει ως μοχλός ανάπτυξης για το μέλλον. Η Πληροφορική δεν είναι απλώς μια από τις πλέον ραγδαία αναπτυσσόμενες τεχνολογίες αλλά είναι ίσως η μόνη τεχνολογία που διαπερνά όλες τις δραστηριότητες του δημόσιου και ιδιωτικού βίου, από τις επιχειρήσεις μέχρι τη δημόσια διοίκηση και από τη διασκέδαση και την επικοινωνία μέχρι το κάθε επιστημονικό ή διεπιστημονικό πεδίο. Η ανάπτυξη ωστόσο πληροφορικής καινοτομίας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με την απλή χρήση της πληροφορικής αλλά απαιτεί την κατανόηση του πλούσιου επιστημονικού υπόβαθρου, γνωστού ως επιστήμη των υπολογιστών (computer science),  πάνω στο οποίο βασίζεται η τεχνολογία αυτή: αλγόριθμοι, γλώσσες προγραμματισμού, αρχιτεκτονική υπολογιστών, ευφυή συστήματα, διαχείριση πληροφορίας, κα.
Με βάση τα παραπάνω, δύο οφθαλμοφανή λάθη πρέπει να αποφευχθούν πάση θυσία:
(α)     Να θεωρηθεί ότι η διδασκαλία της Πληροφορικής εξαντλείται απλώς στην εξοικείωση του χρήστη/μαθητή με το διαδίκτυο (email, facebook, google search, κλπ) και στη χρήση διαφόρων προγραμμάτων/εφαρμογών (Word, Excel, Powerpoint, κλπ) και δεν είναι απαραίτητο να βασίζεται στο προαπαιτούμενο σύνολο επιστημονικών γνώσεων.
(β)     Να καταργηθεί η διδασκαλία της Πληροφορικής από τα Γενικά Λύκεια καθιστώντας τα παιδιά μας πληροφορικώς αναλφάβητα.
Η Πληροφορική εξελίσσεται τόσο γρήγορα ώστε εισάγονται συνεχώς νέες έννοιες στη ζωή μας. Ήδη μόλις τα τελευταία 15 χρόνια εμφανίστηκαν νέες τεχνολογίες όπως το cloud computing, ο διαδικτυακός προγραμματισμός, τα clusters υπολογιστών, η παράλληλη και κατανεμημένη επεξεργασία, η έξυπνη διαχείριση πολύ μεγάλου όγκου δεδομένων, κλπ. Αν το σύστημα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας επαναπαυθεί στην διδασκαλία των τεχνολογιών Πληροφορικής της προηγούμενης γενιάς (τύπου Word/Excel) τότε, εσκεμμένα, δυσχεραίνει την παραγωγή πληροφορικής καινοτομίας αφού τα Τμήματα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) θα κληθούν να εκπαιδεύσουν πληροφορικώς αναλφάβητους εισακτέους.
Οι καθηγητές του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, εκφράζουμε τον έντονο προβληματισμό μας για τη διαφαινόμενη υποβάθμιση του μαθήματος της Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Δηλώνουμε ότι είμαστε στη διάθεσή της πολιτείας για την αξιοποίηση της Πληροφορικής Παιδείας με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου και υψηλού επιπέδου, Δημόσιου Σχολείου.
Οι Καθηγητές του Τμήματος:
Αδαμίδης Παναγιώτης, Καθηγητής
Αντωνίου Ευστάθιος, Επίκουρος Καθηγητής
Βίτσας Βασίλειος, Καθηγητής
Γιακουστίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Εφαρμογών
Γουλιάνας Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής
Δεληγιάννης Ιγνάτιος, Καθηγητής
Δέρβος Δημήτριος, Καθηγητής 
Διαμαντάρας Κωσταντίνος, Καθηγητής
Ηλιούδης Χρήστος,  Αναπληρωτής Καθηγητής
Κεραμόπουλος Ευκλείδης, Καθηγητής Εφαρμογών
Κλεφτούρης Δημήτριος, Καθηγητής
Κώστογλου Βασίλης, Καθηγητής
Ράπτης Πασχάλης, Επίκουρος Καθηγητής
Σαλαμπάσης Μιχάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Σιάκα Κέρστιν, Αναπληρωτής Καθηγήτρια     
Σιδηρόπουλος Αντώνης, Καθηγητής Εφαρμογών (υπό διορισμό)
Σταμάτης Δημοσθένης,  Καθηγητής
Σφέτσος Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τέγος Γεώργιος, Καθηγητής
Χατζημίσιος Περικλής, Επίκουρος Καθηγητής
Ψαρράς Νικόλαος, Καθηγητής Εφαρμογών

[Αρχική δημοσίευση]