Το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης για την Πληροφορική στο Νέο Λύκειο (15/04/2011)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Λεωφ. Κνωσού (Τ.Θ. 2208) Ηράκλειο Κρήτης,
Τηλ: 2810 393500,
Fax: 2810 393501

 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Την περίοδο που διανύουμε, το Υπουργείο Παιδείας ανασχεδιάζει, μεταξύ άλλων, την δομή των γυμνασίων και λυκείων της χώρας. Το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης πληροφορήθηκε ότι στον τρέχοντα σχεδιασμό υποβαθμίζεται το μάθημα της πληροφορικής στα λύκεια, (με κατάργηση ή/και μετατροπή σε προαιρετικό).
Η γενική συνέλευση του Τμήματος, στις 12 Απριλίου 2011 έκρινε, ομόφωνα, ότι κάτι τέτοιο θα ήταν άστοχο και εσφαλμένο:

(α) Η πληροφορική είναι από τις κυριότερες σύγχρονες δυνάμεις για την αύξηση της παραγωγικότητας, και οι νέοι θα πρέπει να αποκτούν επαρκείς και ουσιώδεις γνώσεις και δεξιότητες για την πλήρη αξιοποίησή της.

(β) Η επιστήμη των υπολογιστών αποτελεί, εκτός των άλλων, σπουδαία πλευρά των μαθηματικών, την αλγοριθμική, και αποτελεί αναγκαίο συμπλήρωμα της μαθηματικής παιδείας στο λύκειο.

(γ) Οι νεοεισερχόμενοι στον χώρο της παραγωγής θα πρέπει να έχουν αποκτήσει, εγκαίρως, συγκεκριμένη και επαρκή αντίληψη των παραγωγικών δυνατοτήτων της τεχνολογίας των υπολογιστών, ώστε να ωφελήσουν τον εαυτό τους, την υπηρεσία τους ή την επιχείρησή τους ? σε οποιοδήποτε κλάδο.

(δ) Ο κλάδος της πληροφορικής, (από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες παγκοσμίως), πρέπει να μπορεί να συλλέγει εύστοχα τους πλέον κατάλληλους και πλέον ενδιαφερόμενους, για την στελέχωση του επαγγελματικού, ακαδημαϊκού και ερευνητικού δυναμικού του.

Το Τμήμα Επιστήμης των Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, θεωρεί ότι η επιστήμη των υπολογιστών και οι τεχνολογίες της πληροφορικής θα πρέπει, προς όφελος της παιδείας των μαθητών και των επαγγελματικών εφοδίων τους, να διδάσκεται υποχρεωτικά σε όλο το λύκειο, και καλεί τους αρμόδιους φορείς να πράξουν τα δέοντα στην κατεύθυνση αυτή.

[Αρχική δημοσίευση]