Κοιμηθέντες Αρχιερείς κατά το 1990

ΕΤΟΣ 1990

Κοιμηθέντες Αρχιερείς

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τραχείας κυρός Ηλίας. (+ 07-01-1990).
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρώην Πσκώβου και Πορχώβου κυρός Ιωάννης. (+ 13-01-1990).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Οδησσού και Χερσώνος κυρός Σέργιος. (+ 04-02-1990).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος πρώην Βίλνας και Λιθουανίας κυρός Βικτωρίνος. (+ 16-03-1990).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος πρώην Κοστρομά και Γκάλιτς κυρός Κασσιανός. (+ 20-03-1990).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Μόσχας και πάσης Ρωσίας κυρός Ποιμήν. (+ 03-05-1990).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος πρώην Κισινιώβου και Μολδαβίας κυρός Ιωνάθαν. (+ 21-05-1990).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πέτρας κυρός Δημήτριος. (+ 10-07-1990).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νικαίας κυρός Γεώργιος. (+ 09-08-1990).
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρίγας και Λατβίας κυρός Λεωνίδας. (+ 08-09-1990).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Δνεπροπετρώβου και Ζαπορόζιε κυρός Βαρλαάμ. (+ 17-09-1990).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παροναξίας κυρός Επιφάνιος. (+ 30-10-1990).
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Επίσκοπος Άνω Καρλοβικίου κυρός Συμεών. (+ 28-11-1990).
(Πατριαρχείο Σερβίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022.