Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 2010

ΕΤΟΣ 2010

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τζανκόη και Ροζντολνένσκ κύριος Αλύπιος. 14-02-2010.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 16 Νοεμβρίου 2021. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μπορισώβου κύριος Βενιαμίν. 21-03-2010.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νέας Υόρκης και Νέας Ιερεσέης κύριος Μιχαήλ. 08-05-2010.
(Πατριαρχείο Ρωσίας-Μετροπόλια).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τσουρτάβης κύριος Ιάκωβος. 09-05-2010.
(Πατριαρχείο Γεωργίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κύριος Αθηναγόρας. 13-05-2010.
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Φωτικής κύριος Διονύσιος. 13-05-2010.
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού κύριος Κύριλλος. 14-05-2010.
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδά κύριος Ιωάννης. 16-05-2010.
(Εκκλησία της Ελλάδος-Νέες Χώρες).

Εκοιμήθη στις 15 Νοεμβρίου 2020. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τανάγρας κύριος Πολύκαρπος. 22-05-2010.
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Εκοιμήθη στις 13 Οκτωβρίου 2018. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Γιακουτίας και Λένσκ κύριος Ηλίας. 01-08-2010.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ορεχώβου Ζουέβου κύριος Παντελεήμων. 21-08-2010.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ρυμπίνσκ κύριος Βενιαμίν. 22-08-2010.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Καφά κύριος Νέστωρ. 05-09-2010.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κάσκελεν κύριος Γεννάδιος. 10-10-2010.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μοζαμβίκης κύριος Ιωάννης. 17-10-2010.
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κεντρώας Αφρικής κύριος Νικηφόρος. 24-10-2010.
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).

Εκοιμήθη στις 27 Ιουλίου 2021. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βρανίτσης κύριος Γρηγόριος. 29-10-2010.
(Πατριαρχείο Βουλγαρίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Παυλουπόλεως και Ούστ Καμενογκόρσκ κύριος Βαρνάβας. 14-11-2010.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Γλαβινίτσης κύριος Ιωάννης. 30-11-2010.
(Πατριαρχείο Βουλγαρίας).

Εκοιμήθη στις 22 Φεβρουαρίου 2019. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ουσσουρίησκ κύριος Ιννοκέντιος. 07-12-2010.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ρόκιτνε κύριος Νικόδημος. 25-12-2010.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Γεδνίτσης και Μπριτσένης κύριος Νικόδημος. 26-12-2010.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022.