ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Έναρξη λειτουργίας: 18:00

Λήξη λειτουργίας: 22:30 (για τις τάξεις 3ετούς φοίτησης)

Λήξη λειτουργίας: 21:50 (για τις τάξεις 4ετούς φοίτησης)

Ωράριο Λειτουργίας Διδακτικές  Ώρες/ Διαλείμματα Διάρκεια (σε λεπτά) Τάξεις
18:00 – 18:40 1η Ώρα 40' Α', Β', Γ', Δ'
18:40 – 19:20 2η Ώρα 40' Α', Β', Γ', Δ'
19:20 – 19:35 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 15' Α', Β', Γ', Δ'
19:35 – 20:15 3η Ώρα 40' Α', Β', Γ', Δ'
20:15 – 20:55 4η Ώρα 40' Α', Β', Γ', Δ'
20:55 – 21:10 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 15' Α', Β', Γ', Δ'
21:10 – 21:50 5η Ώρα 40' Α', Β', Γ', Δ'
21:50 – 22:30 6η Ώρα 40' Α', Β'