Τομεας Υγειας - Προνοιας - Ευεξιας

Βοηθός Νοσηλευτή

Η Νοσηλευτική είναι επιστήμη της Υγείας, αναπόσπαστο μέρος του υγειονομικού συστήματος, και έχει ως στόχο την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη της νόσου και τη φροντίδα των ασθενών και αναπήρων, σε όλες τις δομές και τα επίπεδα υπηρεσιών Υγείας. Σπουδάζοντας στην ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτή», είσαι υπεύθυνος/η για τη βελτίωση και αποκατάσταση της υγείας, καθώς και για τη νοσηλευτική φροντίδα του ασθενή.

Περισσότερα...

Βοηθός Φαρμακείου

Ο Βοηθός Φαρμακείου είναι εξειδικευμένος τεχνικός, που κατέχει πλούσιες θεωρητικές γνώσεις και πλήρη κατάρτιση για πρακτικές εφαρμογές στην εργαστηριακή παραγωγική διαδικασία των προϊόντων του κλάδου. Οι γνώσεις του για τη σύνθεση και τη δράση φαρμάκων και καλλυντικών τον βοηθούν στις απαιτήσεις του ποιοτικού ελέγχου και της αποτελεσματικότητας των προϊόντων που παράγει.


Περισσότερα...
  •   Που μπορώ να εργαστώ μετά την αποφοίτησή μου από την ειδικότητα του Βοηθού Νοσηλευτή
  •   Που μπορώ να εργαστώ μετά την αποφοίτησή μου από την ειδικότητα του Βοηθού Ιατρικών – Βιολογικών Εργαστηρίων
  •   Συνεχίζοντας τις Σπουδές μου - Πρόσβαση σε ΑΕΙ/ΑΤΕΙ
Περισσότερα...
  •   H εκπαίδευση γίνεται σε σύγχρονα εργαστήρια.
  •   Τα περισσότερα από τα μαθήματα είναι εργαστηριακά.
  •   Διδάσκουν καθηγητές με μεγάλη εμπειρία.
Περισσότερα...