Εργασιεσ Μαθητων

Κατά τη διάρκεια κάθε σχολικής χρονιάς οι μαθητές του 1ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Ταύρου, ανάλογα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους και υπό την επίβλεψη των καθηγητών τους, πραγματοποιούν δημιουργικές εργασίες στα πλαίσια των μαθημάτων γενικής παιδείας αλλά και των μαθημάτων της ειδικότητας που παρακολουθούν, είτε εντασσόμενοι σε ομάδες δύο ή περισσότέρων ατόμων είτε ανεξάρτητα. Το θέμα της κάθε εργασίας αποφασίζεται από τους ίδιους τους μαθητές σε συνεργασία με τους καθηγητές τους.

Στην περίπτωση των εργασιών που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των μαθημάτων της ειδικότητας οι εργασίες αποτελούν μικρά project που σκοπό τους έχουν να δώσουν μια ευκαιρία στους μαθητές να εφαρμόσουν στην πράξη όσα έμαθαν στην θεωρία κατά τη διάρκεια της χρονιάς αλλά και να τους προετοιμάσουν για την έξοδό τους στην αγορά εργασίας βοηθώντας τους να δημιουργήσουν σιγά - σιγά ένα μικρό portfolio δικών τους εργασιών.

Πατήστε στους συνδέσους που βρίσκονται στα δεξιά για να δείτε όσες εργασίες έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε μέχρι στιγμής.