Τομεας Πληροφορικης

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Το Διαδίκτυο και οι υπηρεσίες του, με κυριότερη αυτή του Παγκόσμιου Ιστού (www), έχουν διεισδύσει όχι μόνο στις σύγχρονες επιχειρήσεις αλλά σχεδόν σε όλους τους τομείς της σημερινής κοινωνίας. Ο Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής σχεδιάζει και αναπτύσσει εφαρμογές που σχετίζονται με το Διαδίκτυο και με τις τεχνολογίες του Παγκόσμιου Ιστού.

Περισσότερα...

Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Ο Τεχνικός Δικτύων Η/Υ είναι ο εξειδικευμένος επαγγελματίας που θα αναλάβει την υλοποίηση ενός δικτύου από τη σχεδίασή του μέχρι την παράδοση στον τελικό πελάτη και την υποστήριξη της λειτουργίας του. Εξειδικεύεται στην εγκατάσταση, συντήρηση και διαχείριση δικτύων, μια επαγγελματική δραστηριότητα με αυξανόμενη ζήτηση για εξειδικευμένο προσωπικό.

Περισσότερα...
  •   Οι πτυχιούχοι πληροφορικής έχουν μεγάλες προοπτικές εύρεσης εργασίας σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο κλάδο.
  •   Οι γνώσεις που θα αποκτήσω δεν θα είναι παρωχημένες θα έχουν αντίκρυσμα & ζήτηση στην αγορά εργασίας.
  •   Θα έχω αποκτήσει όλες τις γνώσεις που θα μου επιτρέπουν να αναλαμβάνω δουλειές και μόνος μου αλλά και να υλοποιώ δικές μου ιδέες που θα μου επιφέρουν χρήματα με μηδενικό κόστος.
Περισσότερα...
  •   H εκπαίδευση γίνεται σε σύγχρονα εργαστήρια με χρήση βιντεοπροβολέα.
  •   Σχεδόν το σύνολο των μαθημάτων είναι εργαστηριακά ενώ δεν απαιτείται καμμία προηγούμενη γνώση μαθηματικών ή προηγούμενη εμπειρία σε υπολογιστές.
  •   Διδάσκουν καθηγητές με μεγάλη εμπειρία στη διδασκαλία της Πληροφορικές και Μεταπτυχιακές Σπουδές στις Νέες Τεχνολογίες, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
Περισσότερα...