Τομεας Ηλεκτρολογιας, Ηλεκτρονικης & Αυτοματισμου   Tεχνικος Ηλεκτρολογικων Συστηματων, Εγκαταστασεων & Δικτυων

Tεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων & Δικτύων

Η παραγωγή, η μεταφορά και η διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν το θεμέλιο του τεχνολογικού πολιτισμού. Τα δίκτυα διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας σε όλους τους τομείς της οικονομικής δρασστηριότητας όπως : οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κατοικιών, καταστημάτων, βιομηχανιών κ.ά. απαιτούν εξειδικευμένους τεχνικούς για την κατασκευή και την συντήρησή τους.

 •   Θα αποκτήσω γνώσεις και δεξιότητες ώστε να είμαι σε θέση να σχεδιάζω, να κατασκευάζω ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων και βιομηχανικών χώρων με κυκλώματα όπως:
 •   Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις φωτισμού και συσκευών.
 •   Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις: γειώσεων, τηλεφώνου, θυροτηλεφώνου, ΤV.
 •   Ηλεκτρολογικές εγκατατάσεις : πυρανίχνευσης, συναγερμού, αλεξικέραυνων.
 •   Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις: ανελκυστήρων.
 •   Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις: δικτύων Η/Υ, πινάκων κίνησης και φωτισμού.
 •   Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις: αυτοματισμών κίνησης (συμβατικών ή με PLC).
 •   Θα αποκτήσω γνώσεις και δεξιότητες ώστε να είμαι σε θέση να μετράω και να ελέγχω την ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης και των συσκευών.
 •   Θα αποκτήσω γνώσεις και δεξιότητες ώστε να είμαι σε θέση να εντοπίζω και να επισκευάζω βλάβες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και μηχανών.
 •   Θα αποκτήσω γνώσεις και δεξιότητες στις σύγχρονες μορφές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας: φωτοβολταϊκά συστήματα, ανεμογεννήτριες κ.α.
 •   Θα αποκτήσω γνώσεις και δεξιότητες ώστε να είμαι σε θέση να βελτιώνω και να εκσυγχρονίζω την Ηλεκτρολογική εγκατάσταση με σύγχρονη τεχνολογία.

B' Τάξη

ΜάθημαΏρες
Ηλεκτροτεχνία (Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου Ρεύματος)2Θ+2Ε
Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο2Θ+4Ε
Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Συστήματα και στα Δίκτυα Επικοινωνιών
Αυτοματισμοί, Αισθητήρες
Αναλογικά και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά2Θ+3Ε
Αγγλικά Τομέα
Σύνολο:20

Γ' Τάξη

ΜάθημαΏρες
Ηλεκτροτεχνία 2
Ηλεκτρικές Μηχανές
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις 22Θ+3Ε
Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας-Ηλεκτρικών Μηχανών
Αυτοματισμοί Προγραμματισμένης Λογικής2Θ+3Ε
Σύνολο:20