Τομεας Ηλεκτρολογιας, Ηλεκτρονικης & Αυτοματισμου   Τεχνικος Ηλεκτρονικων και Υπολογιστικων Συστηματων, Εγκαταστασεων

Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων

Σε μια εποχή σαν τη σημερινή, του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και του Διαδίκτυου, με τα ηλεκτρονικά να έχουν εισχωρήσει σε όλους τους κλάδους της παραγωγής και των υπηρεσιών και που ένας μεγάλος αριθμός ηλεκτρονικών συσκευών (υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο, τηλεόραση κ.λ.π) γίνονται αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των ανθρώπων, η επιστήμη των ηλεκτρονικών και η αντίστοιχη ειδικότητα του ηλεκτρονικού, καθίστανται οι πλέον σύγχρονες και περιζήτητες.

 •   Θα γνωρίσω όλα τα βασιικά δομικά τμήματα που συγκροτούν τον εξοπλισμό ενός Υπολογιστικού συστήματος τη λειτουργική σύνδεση των μονάδων του καθώς και τις βασικές αρχές σειριακής επικοινωνίας καιδικτύων Η/Υ.
 •   Θα αποκτήσω γνώσεις και δεξιότητες ώστε να είμαι σε θέση να συναρμολογώ, να εγκαθιστώ και να ελέγχω την λειτουργία του Η/Υ, των περιφερειακών συσκευών και των δικτύων.
 •   Θα αποκτήσω γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες ώστε να συναρμολογώ εξ' αρχής έναν Η/Υ, να εκτελώ τη διαδικασία εγκατάστασης (SET-UP) των μερών του, να εγκαθιστώ σωστά το λειτουργικό του σύστημα.
 •   Θα αποκτήσω γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες ώστε να εγκαθιστώ σκληρούς δισκους, οδηγούς CD-ROM, να εγκαθιστώ κάρτες επέκτασης, να συνδέω σωστά τα περιφερειακά του Η/Υ (οθόνη, εκτυπωτή, scanner κλπ), να δηλώνω τις περιφερειακές συσκευές στο υπολογιστικό σύστημα και να εγκαθιστώ τους απαραίτητους οδηγούς, να εγκαθιστώ κάρτες δικτύου και modem.
 •   Θα αποκτήσω γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες ώστε να εκτελώ διαγνωστικά προγράμματα ελέγχου του υλικού και να πραγματοποιώ δοκιμαστικούς ελέγχους, να συνδέω τους υπολογιστές σε δίκτυο, ελέγχοντας πρώτα την κατάλληλότητα των γραμμών μετάδοσης δεδομένων, την καταληλότητα του τύπου Modem και των καρτών δικτύου.
 •   Θα αποκτήσω γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες ώστε να προχωρώ σε διάγνωση, συντήρηση και επισκευή βλαβών Η/Υ, περιφερειακών και δικτύων, να προβαίνω σε έλεγχο για τη διαπίστωση και τον εντοπισμό της βλάβης, να αποκαθιστώ βλάβες που έχουν εντοπιστεί.
 •   Θα αποκτήσω γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες ώστε να πραγματοποιώ περιοδική συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών, να εγκαθιστώ δομημένες καλωδιώσεις για δίκτυα υπολογιστών, να τοποθετώ σωστά τις καλωδιώσεις στα σωστά μήκη και τους κατάλληλους τερματισμούς, να κάνω ομαδοποίηση σε ειδικά προστατευμένους χώρους, να συνδέω τις καλωδιώσεις δομημένα στους κατανεμητές σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια.
 •   Θα αποκτήσω γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες ώστε να ελέγχω τις καλωδιώσεις και τις συνδέσεις τους, να κάνω τις εγκαταστάσεις και τις ρυθμίσεις προγραμμάτων που είναι απαραίτητες για την καλύτερη απόδοση απλών Η/Υ, συνδέσεις περιφερειακών ή δικτύων.
 •   Θα αποκτήσω γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες ώστε να εγκαθιστώ το λειτουργικό σύστημα στους Η/Υ, τους οδηγούς των πειφερειακών ή το λειτουργικό σύστημα του Δικτύου (να διαμορφώνω δικαιώματα στο Δίκτυο, να εγκαθιστλω εφαρμογές δικτύου κλπ).
 •   Θα αποκτήσω γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες ώστε να εκτελώ τις απαραίτητες ρυθμίσεις στα προγράμματα ώστε να ανταποκρίνονται αποδοτκότερα στο περιβάλλον εργασίας και να ελέγχω την καλή συμπεριφορά τους σε συνθήκες εργασίας.
 •   Θα αποκτήσω γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες ώστε να προβαίνω στις απαραίτητες προσαρμογές των προγραμμάτων όταν γίνεται τροποποίηση του περιβάλλοντος ή αλλαγή δικαιωμάτων χρηστών, να ενημερώνω τους χρήστες για τα βασικά στοιχεία του λειτουργικού περιβάλλοντος του συστήματος και τις ρυθμίσεις που έκανε.
 •   Θα αποκτήσω γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες ώστε να είμαι σε θέση να αναγνωρίζω να κατασκευάζω και να ελέγχω απλά ηλεκτρονικά κυκλώματα που αποτελούν τμήμα ευρύτερων ηλεκτρονικών διατάξεων χρησιμοποιώντας αναλογικά και ψηφιακά εξαρτήματα.
 •   Θα εμβαθύνω στα ψηφιακά ηλεκτρονικά, θα αποκτήσω πρακτικές γνώσεις στην κατασκευή και συντήρηση ψηφιακών συστημάτων, πρακτικές γνώσεις στη δομή και λειτουργία των υπολογιστικών συστημάτων και γνώσεις προγραμματισμού βασισμένων σε μικρεπεξεργαστές.
 •   Θα αποκτήσω γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες ώστε να φτιάχνω απλά προγράμματα στον Η/Υ, να κατανοώ τη λειτυργία έτοιμων προγραμμάτων, ώστε να επεμβαίνω για μικρής έκτασης αλλαγές και προσαρμογές. Επίσης θα μπορώ να χειρίζομαι προγράμματα προσομοίωσης.

Στους αποφοίτους ΕΠΑΛ χορηγείται απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και πτυχίο επιπέδου 3 της παρ.άρθρου 6 του Ν.2009/1992 (ΦΕΚ 18Α). Η ειδικότητα Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών έχει προέλθει από τη συνένωση των ειδικοτήτων «Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων» και «Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών» των οποίων οι απόφοιτοι μπορούν να αποκτήσουν τις κάτωθι επαγγελματικές άδειες:

Περισσότερα...

B' Τάξη

ΜάθημαΏρες
Ηλεκτροτεχνία (Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου Ρεύματος)2Θ+2Ε
Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο2Θ+4Ε
Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Συστήματα και στα Δίκτυα Επικοινωνιών
Αυτοματισμοί, Αισθητήρες
Αναλογικά και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά2Θ+3Ε
Αγγλικά Τομέα
Σύνολο:20

Γ' Τάξη

ΜάθημαΏρες
Ψηφιακά Συστήματα
Δίκτυα Υπολογιστών
Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά-Κατασκευές
Εγκατάσταση και Διαχείριση Δικτύων-Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων
Συστήματα Ελέγχου και Ασφάλειας
Τηλεπικοινωνίες - Τηλεματική2Θ+2Ε
Ρομποτική
Επεξεργασία Σήματος Ήχου και Εικόνας
Σύνολο:20