Τομεας Μηχανολογιας   Τεχνικος Εγκαταστασεων Ψυξης, Αερισμου και Κλιματισμου

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού

Ο Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης – Αερισμού – Κλιματισμού είναι ένας περιζήτητος επαγγελματίας, ο οποίος με τη ραγδαία αύξηση των εγκαταστάσεων κλιματισμού σε σπίτια και μεγάλες μονάδες, έχει άμεση και αποδοτική επαγγελματική αποκατάσταση. Πρόκειται για έναν τομέα ο οποίος συνεχώς αναπτύσσεται και είναι άμεσα συνδεδεμένος με το κλίμα και τις καιρικές συνθήκες της χώρας μας.

 •   Θα αποκτήσω γνώσεις και δεξιότητες πάνω στα Μηχανολογικά Συστήματα Ψύξης για να μπορώ να εργαστώ σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με την εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή ψυκτικών εγκαταστάσεων κλιματισμού και αερισμού.
 •   Θα αποκτήσω γνώσεις και δεξιότητες πάνω στην εγκατάσταση, ρύθμιση, συντήρηση, διάγνωση βλαβών και επισκευή συστημάτων ψύξης και κλιματισμού οικιακών ή βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
 •   Θα αποκτήσω γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορώ να τοποθετώ, να συντηρώ, να κάνω διάγνωση βλαβών και να επισκευάζω οικιακά ή επαγγελματικά ψυγεία.
 •   Θα αποκτήσω γνώσεις και δεξιότητες ώστε να διαμορφώνω τη σύνδεση και την εγκατάσταση δικτύου (σωληνώσεων) ψύξης και να ελέγχω το σύστημα ψύξης γα τυχόν διαρροές.
 •   Θα αποκτήσω γνώσεις και δεξιότητες ώστε να είμαι σε θέση να ελέγχω και να εκτελώ δοκιμές λειτουργίας των εγκαταστάσεων ψύξης, προκειμένου να λειτουργούν με ομαλότητα, αποδοτικότητα και ασφάλεια, υπό το πρίσμα της εφαρμογής των κανονισμών ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων, του χώρου εργασίας και του περιβάλλοντος.
 •   Θα αποκτήσω γνώσεις και δεξιότητες ώστε να εκτελώ εργασίες συντήρησης, όπως πλήρωσης και συμπλήρωσης της ψυκτικής μονάδας με ψυκτικό μέσο, καθαρισμού των εναλλακτών θερμότητας (συμπυκνωτές-εξατμιστές).
 •   Θα αποκτήσω γνώσεις και δεξιότητες ώστε να ελέγχω, να διαμορφώνω και να συντηρώ τα συστήματα αερισμού, ώστε να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς ασφαλείας και υγιεινής της εργασίας.
 •   Θα αποκτήσω γνώσεις Μηχανολογικού Σχεδίου.
 •   Θα σχεδιάζω εξαρτήματα και μηχανισμούς σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις διεθνείς συμβάσεις.
 •   Θα εξασκηθώ στην σχεδίαση AUTOCAD μεσω Η/Υ.
 •   Γενικά θα είμαι σε θέση να διαβάζω και να κατανοώ κάθε Μηχανολογικό Σχέδιο με τους συμβολισμούς του.
 •   Θα αποκτήσω βασικές γνώσεις Ηλεκτρολογίας που είναι απαραίτητες στις εγκαταστάσεις ψύξης.
 •   Θα αποκτήσω γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορώ να εκτελώ εργασίες συναρμολόγησης των κινητήρων, των συμπιεστών και των άλλων στοιχείων των συστημάτων ψύξης και αερισμού ακολουθώντας τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας.
 •   Θα αποκτήσω όλες εκείνες τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες ώστε να μπορώ να ανταποκριθώ στην συνεχή ενημέρωση για τις εξελίξεις της τεχνολογίας ψύξης και αερισμού.

B' Τάξη

ΜάθημαΏρες
Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής και Μετάδοσης Θερμότητας
Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών2Θ+6Ε
Μηχανική – Αντοχή Υλικών
Αγγλικά Ειδικότητας
Σύνολο:15

Γ' Τάξη

ΜάθημαΏρες
Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής και Μετάδοσης Θερμότητας
Μηχανική – Αντοχή υλικών
Εγκαταστάσεις Κλιματισμού3Θ+4E
Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών3E
Σύνολο:15