Τομεας Πληροφορικης   Τεχνικος H/Y & Δικτυων

Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων

Ο Τεχνικός Δικτύων Η/Υ είναι ο εξειδικευμένος επαγγελματίας που θα αναλάβει την υλοποίηση ενός δικτύου από τη σχεδίασή του μέχρι την παράδοση στον τελικό πελάτη και την υποστήριξη της λειτουργίας του. Εξειδικεύεται στην εγκατάσταση, συντήρηση και διαχείριση δικτύων, μια επαγγελματική δραστηριότητα με συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για εξειδικευμένο προσωπικό. Οι κύριες δραστηριότητές του προσανατολίζονται σε επαγγέλματα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, όπως αυτά καθορίζονται από την Ε.Ε. και προορίζεται για εργασιακούς χώρους όπου συντελείται κατασκευή, υποστήριξη, λειτουργία και συντήρηση δικτύων μετάδοσης δεδομένων, στο πλαίσιο δραστηριότητας του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

  •   Θα μάθω τα βασικά μέρη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, πως ακριβώς συνεργάζονται μεταξύ τους, πως στήνουμε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, πως αναγνωρίζουμε τις βλάβες και πως μπορούμε να τι αντιμετωπίσουμε, πως αναβαθμίζουμε τα συστατικά του μέρη, πως εγκαθιστούμε νέο λειτουργικό κλπ.
  •   Θα μπορώ να κατανοώ το μοντέλο επικοινωνιών δεδομένων σχηματικά, τα δομικά του στοιχεία, το ρόλο του καθενός τόσο στην επικοινωνία όσο και στις βασικές λειτουργίες του μοντέλου
  •   Θα μπορώ να σχεδιάσω να συντηρήσω και να υποστηρίξω δίκτυα μετάδοσης δεδομένων, με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων (λογισμικό και υλικό).
  •   Θα μπορώ να αναγνωρίσω τις κατηγορίες, τοπολογίες και δυνατότητες χρήσης των τοπικών δικτύων, αναγνωρίζοντας τα δομικά στοιχεία, τα πρότυπα και τον ειδικό εξοπλισμό για την ανάπτυξη ενός δικτύου. Επίσης θα ανγνωρίζω τα επίπεδα του μοντέλου αναφοράς OSI, καθώς και τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα πρωτόκολλα TCP/IP και τις αντιστοιχίες τους με τα επίπεδα OSI
  •   Θα μπορώ να διαχειριστώ δίκτυα μετάδοσης δεδομένων, μέσω του λειτουργικού συστήματος ή άλλων εργαλείων διαχείρισης.
  •   Θα μπορώ να διασυνδέω τοπικά δίκτυα μετάδοσης δεδομένων με άλλα αντίστοιχα δίκτυα αλλά και να διαχειρίζομαι, υποστηρίζω και συντηρώ εγκαταστάσεις πρόσβασης στο Internet.
  •   Θα μπορώ να προγραμματίσω τις ενεργές συσκευές του δικτύου, ώστε να καταμερίζεται κατάλληλα η κίνηση των δεδομένων (traffic, throughput)
  •   Θα μπορώ να εφαρμόσω κατάλληλες τεχνικές για disaster recovery και να λαμβάνω αντίγραφα ασφαλείας (back up) και να επαναφέρω (restore) τα δεδομένα από τα αντίγραφα ασφαλείας
  •   Θα μπορώ να λάβω τα προβλεπόμενα μέτρα για την φυσική και λογική προστασία των δεδομένων, ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστες συνέπειες από ιούς, hackers κ.λπ.

B' Τάξη

ΜάθημαΏρες
Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών1Θ+3Ε
Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών2Θ+2Ε
Βασικά θέματα Πληροφορικής1Θ+2Ε
Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων1Θ+2Ε
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων
Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού1Θ+1Ε
Αγγλικά Τομέα
Σύνολο:20

Γ' Τάξη

ΜάθημαΏρες
Προγραμματισμός Υπολογιστών3Θ+2Ε
Δίκτυα Υπολογιστών3Θ+2Ε
Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς
Εγκατάσταση, Διαχείριση και Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων
Ειδικά θέματα στο Υλικό και στα Δίκτυα Υπολογιστών
Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτυακών Υποδομών
Σύνολο:20