ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

 

Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες

Θεοδώρα Α. Χατζημπαλάση
Διπλωματική Εργασία

 

"Η ιστοσελίδα της Ηλεκτροχημείας"
Ένα διδακτικό εργαλείο για τη διδασκαλία της Ηλεκτροχημείας στο Λύκειο

 

 

 

 

Επιβλέπων καθηγητής
Π. Γιαννακουδάκης

 

Θεσσαλονίκη 2007