Απρ 142019
 

Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ04  του 1ου ΠΕ.ΚΕ.Σ  Θεσσαλονίκης κ.Σωκράτης Τουμπεκτσής και κα Σουλτάνα Λευκοπούλου σε συνεργασία  με τα Ε.Κ.Φ.Ε. Κέντρου και Τούμπας οργανώνουν  επιμορφωτική συνάντηση με θέμα «Η διδασκαλία της ιοντικής ισορροπίας στη Χημεία Γ΄ Λυκείου με τη βοήθεια λογισμικού». Η συνάντηση αυτή απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα της Χημείας στην Γ’ Λυκείου.

Στην επιμόρφωση αυτή θα πραγματοποιηθεί μικροδιδασκαλία από τον κ. Δημήτριο Σόκουτη, χημικό, M.Ed., συντελεστή του ψηφιακού αποθετηρίου «Φωτόδενδρο» και Διευθυντή του 28ου Γενικού Λυκείου και θα συζητηθεί η αποτελεσματικότητά της σε σχέση με άλλους τρόπους διδακτικής προσέγγισης.

Η συνάντηση  θα πραγματοποιηθεί από 12.00 ως 14.00 την Τετάρτη 17/4/2019 στο 28ο Γενικό Λύκειο (Τυρολόης 17, Άνω Τούμπα, τηλ. 2310-901897).