Νοέ 082019
 

Τα Ε.Κ.Φ.Ε. Κέντρου και Τούμπας σε συνεργασία  με Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 1ου ΠΕ.ΚΕ.Σ  Κεντρικής Μακεδονίας οργανώνουν  επιμορφωτική συνάντηση με θέμα Πειράματα Φυσικών Επιστημών για την Ε΄ Δημοτικού. Η συνάντηση αυτή απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που διδάσκουν στην Ε΄ Δημοτικού στα Σχολεία της Δ.Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης αρμοδιότητας της ΣΕΕ Δρ Γεωργίας Δούβλη και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27/11/2019 στο ΕΚΦΕ Τούμπας (Κλεάνθους 30) και ώρες 09:15-14:00. Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στην Ε΄ τάξη του σχολείου τους και να διευκολύνουν τη συμμετοχή τους. Η μετακίνηση θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικών Επιστημών
Σουλτάνα Λευκοπούλου
Σωκράτης Τουμπεκτσής

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Γεωργία Δούβλη