Νοέ 162019
 

Σε συνέχεια των επιμορφωτικών συναντήσεων για τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών στη Γ΄ Λυκείου που πραγματοποιήθηκαν από τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικών Επιστημών του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και τα ΕΚΦΕ Κέντρου και Τούμπας της Δ.Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης σας ενημερώνουμε ότι στο υλικό των επιμορφωτικών συναντήσεων οι εκπαιδευτικοί μπορούν να έχουν πρόσβαση ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους:
Για τη Φυσική
https://drive.google.com/drive/folders/1WQAl5Myrd6PayMYLE-bUaZudCt1uytca?usp=sharing
Για τη Χημεία
https://drive.google.com/drive/folders/1n0N0ENnQT6C73iEFqesshcKa7Jr5c_il?usp=sharing
Για τη Βιολογία
https://drive.google.com/drive/folders/1ZGKpOuV8SnIU1AoE2NK9z9aO5akwmnf5?usp=sharing
Για τις εργαστηριακές ασκήσεις Χημείας Γ΄ ΓΕΛ
https://drive.google.com/drive/folders/1bixgssS6o2liPnhYKCMabtySZMBfO_Xw?usp=sharing

Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικών Επιστημών
Σουλτάνα Λευκοπούλου
Σωκράτης Τουμπεκτσής